Een parel moet ook de gelegenheid krijgen om te kunnen glanzen

Door Yvonne Hagenaars op 6 december 2017

Onlangs is er in de gemeenteraad gesproken over Het Rijswijks Museum. Culturele instellingen en musea misschien wel voorop hebben in iedere stad, in ieder dorp een verbindende en bijzondere functie. Of het nu de oudheidkamer is waar je nog kunt zien hoe je oma sliep in een bedstee of een museum als het Haags Gemeentemuseum waar onder het dak van de inmiddels met veel overheidsgeld overkapte binnentuin duizenden mensen een borreltje kunnen drinken vanwege een opening van een tentoonstelling, in een museum gebeurt veel meer dan het bewaren en goed schoonmaken, restaureren en aankopen van een collectie.

Ook Rijswijk heeft zo’n plek waar we trots op zijn. Een plek die in de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester ooit een parel is genoemd: ons Museum Rijswijk.
In 2008 heeft dat museum een hedendaagse en aansprekende uitbreiding gekregen waardoor exposities van welke aard ook, veel beter tot hun recht komen. Dit was ook opgenomen in het coalitieafspraken van het toenmalige college. Dat is natuurlijk niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. De uitbreiding en de overgang van het Rijswijks Historisch Informatiecentrum naar het museum zijn goed doorgerekend en indertijd geaccordeerd door de raad. Op basis van de informatie toen was het goed mogelijk om het museum sober maar financieel gezond te laten functioneren.

Maar tegelijkertijd zei de PvdA toen al dat om te kunnen glanzen een parel daartoe wel in staat moet worden gesteld en wij vroegen ons af of het museum daarvoor wel voldoende speelruimte (lees geld) mee kreeg. En…of het beleid “waar staat het Rijswijks Museum samen met het Rijswijks Historisch Centrum voor” wel helder genoeg was.
Het museumbestuur heeft destijds als onderdeel van de overeenkomst met de gemeente bijna een miljoen euro voor deze ingreep uit particuliere middelen opgebracht. Een prestatie van formaat. Wij allen (de gemeente) legden daar de helft bij.

Nu doet zich iets merkwaardigs voor. De VVD bij monde van de nieuwe lijsstrekker Coen Sleddering, schrijft dat de VVD zich altijd al afgevraagd zou hebben of ‘de dure en grote verbouwing wel uit kon en of de extra exploitatiekosten door inkomsten zouden kunnen worden goedgemaakt.’ Dat is vreemd omdat de VVD als coalitiepartner destijds akkoord is gegaan. De besluitvorming over de uitbreiding en de financiële randvoorwaarden zijn indertijd immers na zeer intensieve discussie met alle betrokken partijen ínclusief de VVD, tot stand gekomen. Zoals gezegd was op grond van de toenmalige door alle partijen gedragen informatie de uitbreiding en exploitatie binnen de gemaakte afspraken goed mogelijk.
Waar Sleddering gelijk in heeft is dat het nu alle hens aan dek is.

De raad is in juni dit jaar geïnformeerd over de financiële positie van het museum waarnaar een onderzoek werd uitgevoerd. De uitkomsten van dat onderzoek worden door het college (waarin ook de VVD zit) niet onderschreven. Maar er moet wel veel, heel veel gebeuren, zoals ook het college heeft aangegeven.
Er moet wel degelijk nu eerst eens een beeld zijn van wat ons museum kan zijn en wil betekenen. En er moet een gedegen beheer- en personeelsplan, financieel model en bestuursstructuur komen zodat het museum een gezonde herstart kan maken. En zeker, commerciële activiteiten, samenwerkingsverbanden enz. die moeten allemaal niet geschuwd worden. Dat heeft de PvdA altijd gezegd en dat zegt het nog. Zoals ik al zei: een parel moet ook de gelegenheid krijgen te glanzen!

Intussen trekt het museum per jaar aantallen bezoekers die een museum van deze grootte op deze plek mag verwachten. Tentoonstellingen als de Papier- en Textielbiënnale, ‘Kronen’ en ‘Herman Brood’ of The Beatles trekken méer bezoekers dan waar een museum met de grootte van Rijswijk op mag hopen.

Nogmaals er is nog veel te doen, zoals ook het college heeft aangegeven. Ik ga er van uit dat de gemeenteraad Museum Rijswijk als één van onze vier cultuurdragers niet zal laten vallen maar de kans geeft in overleg met het college de problemen adequaat aan te pakken. Opbouwende kritiek komt de zaak daarbij alleen maar ten goede; zo lees ik de reactie van de VVD.
Daarbij verdient onze parel het Rijswijks Museum wel de steun van allen die dat kunnen geven!

Yvonne Hagenaars

Yvonne Hagenaars

Yvonne Hagenaars

Geboren als Lemaire ga ik al jaren door het leven als Yvonne Hagenaars. Op mijn zeventiende ben ik ge-echt. Geboren worden en opgevoed als Indisch kind in een wit gezin, heeft mijn leven gekleurd. Vaak uitgescholden voor spleetoog en tijdens de treinkaping voor vuile Molukker. Deze achtergrond heeft mij allergisch gemaakt voor discriminatie, voor uitsluiting,

Meer over Yvonne Hagenaars