1 augustus 2017

Oproep voor deelname uitwerken PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022

Het bestuur nodigt de leden van de afdeling uit om op donderdag 31 augustus 2017 mee te helpen aan een werksessie voor het verkiezingsprogramma 2018.
In het stadhuis van Rijswijk op de Bogaardplein om 20.00 uur.

Na eerste initiële stappen die een groep enthousiaste leden op zich had genomen lag er in de ALV een concept verkiezingsprogramma.
Volgens het stappenplan leggen we het definitieve concept verkiezingsprogramma in de najaar algemene ledenvergadering voor. Hiertoe moest en moet(en) er nog een aantal stappen genomen worden.

Woensdagavond 21 juni hebben de inwoners van Rijswijk inspraak gekregen in het verkiezingsprogramma van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 (GR 2018). Deze inspraak ronde heeft 54 punten opgeleverd. Sommige kwamen al in enige vorm voor in de “Schijf van vijf”, andere waren nieuw.
Eerder hebben de fractieleden opmerkingen en punten ingediend. Daarnaast hebben een aantal leden aandachtspunten en commentaren aangeleverd bij het bestuur.
Nu dient er een volgende slag plaats te vinden met de leden om deze inbreng netjes op te lijn en tot één document af te maken.

Donderdag 31 augustus gaan we als afdeling Rijswijk dit oppakken. Daarom doen we een oproep voor deelname uitwerken verkiezingsprogramma!
Het bestuur heeft de resultaten tot nu toe verzameld tot een werkdocument. Bedoeling van de werksessie is in diverse groepjes de doelen verder netjes uit te werken. Deelnemers die zich vooraf aanmelden (Andy.Kooy.PvdA@gmail.com) krijgen de lijst met resultaten tot nu toe per e-mail thuis. Op de avond zelf zullen we ook wat exemplaren hiervan meenemen.

Een aantal van de ‘resultaten tot nu toe’ zullen natuurlijk tot discussie leiden om tot het PvdA standpunt te komen voor de GR2018’. De bijeenkomst zal worden geleid door Margot Kraneveldt, lid van het Presidium van de PvdA.

De lijst met resultaten tot nu toe (doelen en uitwerkingspunten) dient tot één concept verkiezingsprogramma te worden gebracht. Deze wordt aangeboden aan de Algemene ledenvergadering van 22 november 2017. In deze ledenvergadering kunnen nog amendementen worden ingediend op het concept verkiezingsprogramma. De ledenvergadering zal hierop het concept verkiezingsprogramma met aangenomen amendementen vaststellen als het Verkiezingsprogramma 2018 PvdA-afdeling Rijswijk.
Tevens is er gelegenheid tot gezellig samenzijn en netwerken met een drankje.

Tot 31 augustus in het stadhuis van Rijswijk om 20.00 uur..

Namens het bestuur,

Andy Kooy
Voorzitter PvdA afdeling Rijswijk