Door Jos Bolte op 10 mei 2014

Mijn laatste weblog als wethouder

Op woensdag 9 april mocht ik het Kwaliteitskeurmerk van Stichting Groen Cement uitreiken aan kinderdagverblijf EigenWijs (vallend onder de Stichting Rijswijkse Kinderopvang). Dat gebeurde door een bordje aan de gevel te bevestigen. EigenWijs is het eerste kinderdagverblijf in onze regio dat het keurmerk heeft verdiend. Want er moet aan een aantal eisen worden voldaan om voor het keurmerk in aanmerking te komen, waarbij natuurbeleving en “groen” buitenspelen voor de kinderen een belangrijke rol spelen. De ligging midden in de Landgoederenzone nabij het Kruisvaarderspark speelt daarbij natuurlijk een belangrijke rol!

IMG_0781 Resto VanHarte Jos Bolte

Op vrijdag 11 april mocht ik de start van de eerste “Resto Van Harte” in de woonwinkel van woningbouwcorporatie Rijswijk Wonen verrichten. Het initiatief om Resto Van Harte in Rijswijk te introduceren was een gezamenlijke actie van Rijswijk Wonen en de fractie van de PvdA. Doelstelling is om mensen in de wijk met elkaar te verbinden en een laagdrempelige mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten. Dat is nodig omdat 1 op de 3 Nederlanders zich (regelmatig) eenzaam voelt. Het is de bedoeling dat dit initiatief ook door andere organisaties of door het bedrijfsleven wordt ondersteund en opgepakt.

Op maandag 14 april had ik een vergadering met mijn collega-wethouders Zorg uit Delft, Midden-Delfland en Westland over de overgang van awbz-taken naar de gemeenten in het kader van de decentralisatie. We hebben met name sluitende afspraken gemaakt over hoe we de inkoop van Zorg organiseren. Belangrijk omdat die inkoop tijdig (al voor de zomer) van start moet om ruim voor 1 januari 2015 gegarandeerd te zijn van goede zorg voor onze inwoners als de gemeente daar straks verantwoordelijk voor is. Voor een goede samenwerking op gemeentelijk niveau, waar het natuurlijk ook heel praktisch gaat om het zorgen voor goede persoonlijke verhoudingen, heb ik me altijd ingezet. Die vele goede contacten in de regio zal ik zeker gaan missen!

Dinsdag 15 april hield de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR) een bijeenkomst in het Rijswijks Werk Centrum. Een mooie locatie om het bedrijfsleven met onze re-integratiemedewerkers in contact te brengen! Er was een toelichting op het werk van Sociale Zaken op dit terrein en wat de komst van de Participatiewet straks gaat betekenen. Dat leverde interessante discussies op! Binnen Sociale Zaken wordt hard gewerkt om de gevolgen van de nieuwe wet goed in beeld te brengen en het beleid daar op aan te passen. Op dit gebied wordt ook veel samengewerkt binnen de regio Haaglanden in het Regionaal Platform Haaglanden (RPA).
Op woensdag 16 april had ik daar mijn laatste vergadering, waaraan ik ruim 12 jaar vanuit mijn verantwoordelijkheid voor Sociale Zaken heb deelgenomen. De eerste vele jaren met Hannie van Leeuwen als voorzitter en de laatste jaren met Simon van Driel hebben we als gemeenten in Haaglanden goede regionale afspraken gemaakt. Dat is in een vooral regionaal opererende arbeidsmarkt ook heel hard nodig!

Dinsdag 22 april was ik ’s middags aanwezig bij het uitreiken van de eerste schouwburgbrochure door Ellen ten Damme aan onze burgemeester, Michel Bezuijen. Ik ben blij dat aan het eind van mijn bestuursperiode de schouwburg met een eenmalige financiële bijdrage door de gemeente is geholpen om de toekomst (financieel) gezond tegemoet te gaan! Mooi dat er in de raad zo’n breed draagvlak was om deze door heel veel inwoners en bezoekers zeer gewaardeerde voorziening te steunen.

Woensdag 23 april was de ondertekening van de intentieovereenkomst ten behoeve van het internationaal Kindcentrum op een prima locatie van de campus van de TU Delft. Samen met de internationale school Delft/Rijswijk, waarvoor ik me samen met de collega’s Lucas Vokurka en later Raimond de Prez van Delft sterk heb gemaakt, is daarmee een prima voorziening voor (vooral) onze expats gerealiseerd. Bijzonder om op het grondgebied van de buren toch even een korte speech te houden! Het getuigt van onze goede samenwerking en ik ben blij dat dit door het schoolbestuur van Laurentius en de Stichting Rijswijkse Kinderopvang voortvarend is opgepakt!

Vrijdag 25 april werden in de Schouwburg vier Rijswijkers, die ik allen heel goed ken, vanwege hun verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd nogmaals Jacques Verhoef, Hannie van Leeuwenberg, Jeroen Schoots en Elly Spoelstra!

Donderdag 1 Mei heb ik namens de Rijswijkse Partij van de Arbeid een tiental oudere leden bij hun thuis een roos overhandigd als dank voor hun trouw aan de partij. Ook altijd een goed moment om even contact te hebben en een praatje te maken. Dit kleine gebaar wordt altijd zeer op prijs gesteld!

Dinsdag 6 mei was onze laatste B&W-vergadering. Nog enkele besluiten genomen en tijdens een eenvoudige doch voedzame lunch op een goede manier stil gestaan bij onze samenwerking in de afgelopen periode.

’s Avonds werd het nieuwe college geïnstalleerd. Daarmee is een eind gekomen aan mijn periode van ruim twaalf jaar als wethouder van onze gemeente. Ik heb het met veel plezier, inzet en naar eer en geweten gedaan. Ik bedank iedereen die met steun, kritiek, advies of op welke wijze ook aan deze tijd heeft bijgedragen! Ik zal me de komende periode als raadslid vanuit de oppositierol kritisch waar nodig, maar constructief waar mogelijk opstellen.

Dit is dan ook mijn laatste weblog over mijn beslommeringen als wethouder, die ik vanaf 2005 heb bijgehouden. Als vorm van verantwoording en inzicht in wat ik deed. Over transparantie gesproken……

Met ingang van 7 mei ben ik weer in actieve dienst gekomen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik ga daar een bijdrage leveren aan het programma Gemeenten van de Toekomst (www.gemeentenvandetoekomst.nl) , en blijf op die manier intensief betrokken bij de decentralisaties in het Sociaal Domein!

Ik wens het nieuwe college, in het belang van onze gemeente en haar inwoners, veel succes en wijsheid in de komende periode!

Jos Bolte