Door Jos Bolte op 26 februari 2017

Laat blauwe zones niet tot rode kaart leiden!

Zoals bekend is per 1 januari 2017 het nieuwe parkeerbeleid (fiscalisering) in werking getreden. Althans, dat was de bedoeling, maar feitelijk duurde het nog ruim 5 weken voordat het daadwerkelijk werd ingevoerd. Een rommelige periode waarin het college zijn best deed om de vele vragen die er bij de burgers leven te beantwoorden en onrust weg te nemen.

Ook bij onze fractie leefden er de nodige vragen. Ons standpunt over het parkeerbeleid heb ik al meerdere malen duidelijk gemaakt. Zie eerdere publicaties op onze website (www.rijswijk.pvda.nl) maar u kunt ook de discussies hierover terugzien via het archief van de “Live uitzendingen” van het Raadsplein van de gemeente www.rijswijk.nl/raadsplein

Dinsdag 21 februari stond Parkeren weer op de agenda. Voor onze fractie waren daarbij specifiek twee punten van groot belang.
Bij de vaststelling van de parkeertarieven eind vorig jaar gingen wij er op grond van de informatie van het college van uit dat het hoge tarief van €2,25 alleen voor de Steenvoordelaan en het Wethouder Hillenaarplantsoen zou gelden. Dat bleek echter tot onduidelijkheid te leiden. Na een schorsing en een toezegging van wethouder Van Hemert gingen wij er van uit dat hij er op terug zou komen om het zeer hoge tarief voor een kleiner gebied te laten gelden. Dat bleek in de vergadering van 21 februari niet het geval! Onze fractie voelt zich op dat punt door de wethouder op het verkeerde been gezet.

foto: Debby Burgers

Een ander zeer belangrijk punt, betreft de blauwe zones. Wij zijn er op grond van de informatie van het college altijd van uit gegaan dat blauwe zones niet kunnen worden ingesteld in gebieden waar het fiscale parkeersysteem geldt. De wethouder heeft dat in twee openbare vergaderingen van de raad (in elk geval op 25 oktober 2016 en 24 januari 2017) ook uitdrukkelijk zo gezegd.

Maar na expliciete vragen van mijn kant moest de wethouder op 7 februari 2017 melden dat dit wettelijk niet verboden is! Wij zijn ook op dit punt dus duidelijk verkeerd geïnformeerd en hebben op grond van verkeerde informatie ingestemd met het opheffen van blauwe zones. Overigens heb ik me er namens de PvdA altijd sterk voor gemaakt om ter compensatie van het vervallen van blauwe zones dan tijdelijk gratis te kunnen parkeren. Al op 29 september 2015 heeft onze fractie daarvoor de motie “Fiscaliseren? Dan eerste uur gratis parkeren!” ingediend.

In de vergadering van 21 februari kwam er van de kant van het college geen enkel duidelijk antwoord. Bij vrijwel alle fracties leefden er vele vragen. Ook zijn er vele reacties vanuit winkeliers, sportverenigingen en het welzijn dat het opheffen van de blauwe zones mensen wegjaagt. Dat kan niet de bedoeling zijn! Zelfs de fractie van de VVD is er van uit gegaan dat blauwe zones niet zouden kunnen. Dat schreef fractievoorzitter Arthur Sterk zelfs op 15 januari in zijn bijdrage “Het kerstreces voorbij” op de website van de VVD (www.rijswijk.vvd.nl). En dat ook hem het menens is blijkt wel uit de berichten van 26 januari die in het Rijswijks Dagblad verschijnen. De kop “VVD oneens met eigen wethouder. Politieke crisis dreigt rondom parkeerbeleid” legt de gevoeligheid van dit dossier wel bloot.

Laat ik helder zijn. De Rijswijkse PvdA is er niet op uit om de wethouder op dit dossier te laten vallen. Maar hij moet de kritiek –die zeer breed leeft- nu wel serieus nemen en in elk geval op het punt van de blauwe zones met een afdoende oplossing komen. Hij heeft op ons verzoek toegezegd uiterlijk 28 februari met een notitie te komen. Indien nodig zullen wij het onderwerp Parkeren weer op de agenda van de gemeenteraad van 7 maart zetten. Wat ons betreft komt er dan in elk geval een oplossing voor de blauwe zones. Een aantal andere zaken kan wellicht later (na een evaluatie) worden aangepakt.

Het onderwerp zal de mensen in Rijswijk en ook de politieke partijen nog wel even bezig houden. Ik ga er van uit dat wethouder Van Hemert verstandig genoeg is en het belang inziet om het beleid op dit punt bij te sturen. Hij heeft het voor een belangrijk deel zelf in de hand om er voor te zorgen dat de blauwe zones hem geen rode kaart gaan opleveren!

Jos Bolte