Door Jos Bolte op 25 april 2017

Huis van de Stad

Dinsdag 18 april werd door de gemeenteraad in een forumvergadering het concept-raadsvoorstel van het college besproken om te komen tot een “Huis van de Stad”. Voorafgaand was er een mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen, gezien de enorme berg aan informatie (inclusief bijlagen vele honderden pagina’s bij elkaar!).

De vragen die onze fractie heeft gesteld vindt u hieronder. Daarbij zijn de antwoorden telkens gegeven door het college van burgemeester en wethouders. Helaas zijn op heel veel van onze vragen geen of nietszeggende antwoorden gegeven. Van een echte serieuze behandeling (de antwoorden waren een dag na indiening van de vragen al klaar) is geen sprake. De mondelinge behandeling leverde weinig verbetering of aanvullende informatie op.

Terwijl we hier spreken over een zeer ingrijpend plan waarmee de gemeente zich voor tientallen jaren financieel verantwoordelijk maakt voor het oude gemeentehuis, wat straks Huis van de Stad moet heten. Een investering van tientallen miljoenen euro’s. Hoewel onze fractie zeker ook goede elementen in het voorstel ziet (met name het gezamenlijk huisvesten van enkele culturele en welzijnsinstellingen) zijn onze vragen dus nog lang niet beantwoord en zijn zorgen, met name over de financiële risico’s, niet weggenomen.

Op 9 mei zal de gemeenteraad een besluit nemen over dit voorstel, met alle consequenties die daaraan verbonden zijn. U kunt die raadsvergadering volgen via “Live uitzending Raad” op de website van de gemeente www.rijswijk.nl/raadsplein

Daar kunt u ook de vergadering van dinsdag 18 april terugkijken zodat u volledig wordt geïnformeerd over wat bij dit onderwerp door de verschillende partijen is ingebracht. De berichtgeving in de lokale media laat helaas de nuances in de discussie onvoldoende zien.

 

Jos Bolte
woordvoerder

Vragen over Huis van de Stad april 2017