Door Jos Bolte op 20 oktober 2013

‘’Het mag niet zo zijn dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen aan de zijlijn staan.’’

Op maandag 14 oktober was ik in Den Haag uitgenodigd voor een lunchbijeenkomst met collega-wethouders Sociale Zaken uit de regio om over Maatschappelijke participatie van kinderen te spreken. Onder de bezielende leiding van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) discussieerden we uitvoerig over dit belangrijke onderwerp. Het is nog altijd triest te constateren dat financiële armoede in gezinnen voor kinderen (die daar natuurlijk niets aan kunnen doen!) een belemmering kan zijn om mee te doen in de samenleving. Dat kan ertoe leiden dat kinderen uit minder vermogende gezinnen aan de zijlijn staan en niet kunnen meedoen aan onder meer schoolfeestjes, schoolreisjes, sport of muziek. Dat moeten we zien te voorkomen. Ondanks deze financieel-economisch beroerde tijden vind ik dat we er alles -binnen de mogelijkheden- aan moeten doen om deze kinderen een kans te geven. Het gaat immers om hun toekomst.
In Rijswijk zijn we ons daarvan bewust en daarom hebben we diverse regelingen in het leven geroepen om kinderen daarbij te helpen. En vanuit de rijksoverheid is er (door Jetta Klijnsma) structureel extra geld beschikbaar gesteld specifiek bedoeld voor kinderen die in gezinnen met een minimuminkomen opgroeien.

’s Middags had ik een vergadering van het Bestuur van de GGD Haaglanden in oprichting. Een bijeenkomst die in het teken stond van het samengaan van de GGD Zuid-Holland West en de GGD Den Haag. De nieuwe organisatie gaat dan GGD Haaglanden heten en zal vanaf januari 2014 operationeel moeten zijn. Een enorme organisatie waarbij de belangen van de bestaande organisaties en hun medewerkers een belangrijke rol spelen. Maar ook het belang van de deelnemende gemeenten, waaronder Rijswijk, spelen een belangrijke rol! Aan het eind van de vergadering –na intensieve discussie- konden we concluderen dat we het eens zijn over de belangrijkste beslissingen. Die worden nu voorgelegd aan alle colleges van B&W (die het weer voorleggen aan de gemeenteraden) om binnenkort de besluitvorming helemaal rond te krijgen. De financiële problematiek die kort geleden speelde bij onze GGD is dan ook definitief opgelost. Een goede zaak dus.

Op dinsdag 15 oktober waren we als college van B&W te gast op het oude stadhuis van Delft aan de Markt, een mooie historische omgeving! In het kader van de samenwerking tussen onze steden vergaderen we van tijd tot tijd met elkaar en passeren gemeenschappelijke onderwerpen de revue. Zo informeren we elkaar en intensiveren we daar waar nodig en mogelijk de samenwerking. We hadden het dit keer onder andere over communicatie en de drie decentralisaties.

Deze maand, zo meldde ik vorige week reeds in mijn weblog, staat in het teken van het opstellen van het zogenaamde Regionaal Transitiearrangement Jeugd. Dat betekent dat in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg alle Jeugdzorgregio’s, dus ook de regio Haaglanden, uiterlijk 31 oktober a.s. hun regionaal Transitiearrangement bij de Minister moeten indienen. Dit om de continuïteit van zorg te waarborgen en sluitende afspraken te maken met de zorgaanbieders.
Op woensdag 16 oktober was ik daartoe met vele collega’s uit de regio te gast op een informatiebijeenkomst van alle Jeugdzorgaanbieders. Dat het belang groot is  rondom dit onderwerp bleek wel uit de enorme opkomst op deze bijeenkomst. Als wethouders Jeugdzaken in Haaglanden werken we heel goed samen, en we zullen dus tijdig de nodige besluiten kunnen afronden. Dit is een zeer intensief proces dat ook veel vraagt van onze medewerkers. “Een uitdaging” noemen we dat tegenwoordig!

’s Avonds was ik –privé- in de Rijswijkse Schouwburg bij de opera Tosca. Een fraai meesterstuk over jaloezie en wraakzucht. In de pauze sprak ik toevallig met een aantal bezoekers die zeer lovend waren over onze Schouwburg. Altijd goed om dat te horen en het sterkt mij alleen maar in mijn stellige overtuiging dat we de uitstekende voorzieningen in onze stad, zoals onze Schouwburg, moeten koesteren!

Vrijdag 18 oktober mocht ik een fraaie muurschildering bij de Petrusschool onthullen. Het muurschilderproject met als thema “School de beste werkplaats” is een initiatief van de Stichting Stedenband Rijswijk-Condega. Nel Bosch, voorzitter, hielp mij bij het wegtrekken van het doek, en dat ging nog niet eenvoudig! Leerlingen van groep 7 en 8 schilderden samen met de Nicaraguaanse muurschilder Katy Carolina Centeno Escot. Het doel van het project is de leerlingen kennis laten maken met de Nicaraguaanse cultuur en de situatie (van kinderen) in dat land. Het is een enorm grote en kleurrijke muurschildering geworden die de omgeving ook opvrolijkt.

Zaterdag 19 oktober was ik (ook privé) een dagje naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Prachtig om dit totaal gerestaureerde en gerenoveerde gebouw in volle glorie te zien.

Jacob Maris “Houten brug over een vaart bij Rijswijk”

Jacob Maris “Houten brug over een vaart bij Rijswijk”

En natuurlijk om de fantastische kunstwerken die er staan, liggen en hangen te bewonderen. Kom ik daar in alle drukte ook Erik van der Veer en zijn gezin tegen, ook cultuurgenieters! Natuurlijk de Nachtwacht weer bewonderd en de andere stukken op de “eregalerij”.

van Weissenbruch “De Trekvliet bij Rijswijk"

van Weissenbruch “De Trekvliet bij Rijswijk”

Maar daarnaast is er zoveel meer te zien dat je aan een dag te weinig hebt. Leuk was ook om twee schilderijen te zien (van Jacob Maris en van Weissenbruch) waar Rijswijk op voor komt. Van Maris is “Houten brug over een vaart bij Rijswijk”. En van Weissenbruch “De Trekvliet bij Rijswijk, bekend als “Gezicht bij de Geestbrug”. Zie bijgaande foto’s, en geniet!

Jos Bolte

Jos Bolte

Jos Bolte

Sir Winston Churchilllaan 957 2286 AC Rijswijk

Meer over Jos Bolte