Door op 19 december 2014

“Helikopterhaven nabij Prins Clausplein?”

“De firma Heliplan heeft bij de provincie Zuid-Holland een aanvraag ingediend voor de vestiging van een helikopterhaven in de oksel van het Prins Clausplein aan de Spoorlaan in de gemeente Den Haag (voorheen bekend als Gavi-kavel). Tot 1 januari 2015 kan iedereen een “zienswijze” indienen bij de provincie, via DCMR Milieudienst Rijnmond in Schiedam. De stukken liggen ook op het gemeentehuis van Rijswijk ter inzage.
Tegenstanders van de komst van een helikopterhaven hebben zich verenigd in “Heliniet”. Op hun website http://www.heliniet.nl/ is voor mensen die tegen zijn een voorbeeld van een zienswijze opgenomen.

De gemeenteraad heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om nadere informatie over de (eventuele) gevolgen voor de gemeente Rijswijk. Wij wachten op dit moment de reactie van het college af.”