Door Erik van der Veer op 15 november 2014

Groen, schoon, heel, veilig en Sociaal!

De inrichting en het beheer van de openbare ruimte leveren, zoals we allemaal wel weten, een belangrijke bijdrage aan een prettige woonomgeving. Dat komt bijna altijd wel naar voren in de tientallen onderzoeken, buurtenquêtes ga zo maar door. Zo ook in het Rijswijkse waar we als PvdA regelmatig de wijken en buurten ingaan om juist de informatie te verzamelen om dit te bereiken. Want zeg nu zelf: waar zitten de ervaringsdeskundigen …. – juist, in de wijken waar het zich allemaal afspeelt.

Ook in ‘mijn’ eigen wijk zijn we gestart met het project ‘Buurt Bestuurt Bomenbuurt’, een samenwerkingsproject tussen buurtbewoners, gemeente, politie, Welzijn Rijswijk en woning-corporaties om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Onder de bewoners is er vanzelf-sprekend een buurtenquête gehouden. De respons op deze enquête was met 196 erg hoog te noemen en bracht een aantal onderwerpen naar voren die wel wat aandacht verdienen – ondanks dat de meeste bewoners wel aangaven in een fijne wijk te wonen.

Een van de aandachtspunten die spelen in de Bomenbuurt is het ‘vuil op straat’, zoals het zwerfafval en afval naast de containers in plaats van daarin. Overigens speelt dit niet alleen in de Bomenbuurt maar hoor je dit vrijwel in heel Rijswijk als ergernis terugkomen.

Dit wetende dacht ik: daar kunnen we natuurlijk heel gemakkelijk zelf iets aan doen. Het afval hoort natuurlijk in de container en mocht dit om een of andere manier niet kunnen, dan kunnen we het meestal wel kwijt in een andere container of we nemen het mee terug naar huis en bellen de gemeente zodat het probleem wordt opgelost.

Dan het zwerfafval. Ook dat is wat mij betreft helemaal niet nodig!
Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat, in het plantsoen of in het park. Het is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen. Het bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties zoals: blikjes, flesjes, patatbakjes, snoepwikkels en sigarettenpeuken.

20140919_100455Zo kwam ik op het idee om in Rijswijk voor het eerst mee te doen met ‘Keep it Clean Day’. Op deze dag zijn het de bewoners zelf die aan de slag gaan om de buurt een stukje schoner te maken. Met medewerking van de wethouder en een achttal bewoners hebben we de omgeving van het Huis-te-Hoornpark schoon gemaakt. En vanuit deze bewonersgroep is er inmiddels een werkgroep zwerfvuil ontstaan. Een mooi resultaat, al zeg ik het zelf.

Maar er gebeurt meer! Dagelijks zijn er in Rijswijk inwoners aan de slag met het opruimen van zwerfafval. Ook ik raap dagelijks minimaal 1 stuk zwerfafval op en gooi dit in de afvalbak. En het mooie is dat als 25% van de Rijswijksers dit zou gaan doen, al het zwerfafval met nog géén week is verdwenen. Om dit onder de aandacht te krijgen maak ik daar een #zwerfie van en plaats dit op de Social Media. Uh – een #zwerfie, hoor ik u denken, wat is dat nou weer? Nou een #zwerfie is een selfie (foto) van een stuk zwerfafval, die via de social media wordt verspreid om aandacht voor het zwerfafval te krijgen.

Aandacht is er zeker gekomen, in de kranten, voor de radio en in de politiek. Zo heeft de fractie via schriftelijke vragen aan het college aandacht gevraagd voor het zwerfafval in Rijswijk en het gescheiden gaan inzamelen van drankenkartons. Er komen wellicht blikvangers om het zwerfafval te verminderen en het college trekt er de komende periode extra geld voor uit! We zullen dit nauwlettend blijven volgen om tot het gewenste resultaat te komen.

IMG_0037Ook het openen van het derde #zwerfie-opvanghuis in Nederland heeft de afgelopen weken de nodige media-aandacht gekregen. Een #zwerfie-opvanghuis is eigenlijk niets anders dan een afvalbak waar het (zwerf)afval kan worden opgevangen / weggegooid.
Inmiddels heb ik in Rijswijk drie #zwerfie-opvanghuizen geopend en hiermee weer op een ludieke manier aandacht gevraagd voor zwerfafval.

En juist door aandacht te geven aan dit soort onderwerpen binnen en vanuit de PvdA werken we aan een samenleving waar iedereen bij gebaat is.

Met elkaar, voor elkaar, samen voor Rijswijk.

Met opgeruimde groet,
Erik van der Veer
Fractiemedewerker

 

Erik van der Veer

Erik van der Veer

  Naast dat ik een geboren (1964) en getogen Rijswijker ben, ben ik bovenal een sociaal democraat in hart en nieren. Ik woon mijn hele leven al vol tevredenheid in Rijswijk. Ben gelukkig getrouwd met Jolanda en wij hebben drie kinderen: Julia, Nienke en Bram. We wonen in de bomenbuurt van Rijswijk, met uitzicht op

Meer over Erik van der Veer