17 juli 2015

Griekenland, een sociaaldemocratische benadering

De EU en Griekenland hebben op 13 juli 2015 overeenstemming bereikt over een pakket steunmaatregelen en voorwaarden. Veel steun en harde voorwaarden. Europa gered? De euro in veilige haven? Hoe is het eigenlijk met de Grieken?
Is zo’n harde aanpak ook wenselijk met betrekking tot de andere landen rond de Middellandse Zee? Wat doen we met het vraagstuk van de talloze mensen die hun land ontvluchten en onderdak zoeken in Europa?In een lezing in Nijmegen op 16 juni 2015 gaf Ad Melkert zijn visie op deze problematiek. Een heel ander geluid dan we kennen uit de kringen van Kabinet en Europese Raden. Een visie die méér dan de moeite waard is. Al was het maar omdat hier wordt teruggegrepen op de sociaaldemocratische waarden waar wij voor staan.
Uit die lezing zijn de (korte) passages weggelaten die alleen betrekking hebben op Nijmegen. De rest van de lezing is hieronder integraal weergegeven. Geen eenvoudige kost om even snel door te nemen, dat is waar, maar wel heel leerzaam.

Martin van Leeuwen.

Lezing Ad Melkert:  “Zijn de medemensen aan de Middellandse Zee vrienden of vreemden?”