Door op 23 oktober 2014

Fietsen langs de Kennisas van Zuid-Holland met: Het ‘Sciencepad’

De PvdA Zuid-Holland heeft gedeputeerde De Bondt en de commissie Verkeer en Milieu uitgenodigd om samen de mogelijkheden te verkennen voor een thematische fietsroute, die kennisinstellingen van Zuid-Holland met elkaar verbindt, het ‘Sciencepad’. Hierbij worden geïdentificeerde fietsknelpunten op de route opgelost en wordt de Kennisas extra op de kaart gezet. De route is daarmee ook bedoeld als een toeristische trekpleister voor Zuid-Holland en kan via een App op te vragen zijn.

Zuid-Holland kent een groot aantal locaties waar hoogwaardige kennisintensieve bedrijven en kenniswerkers zijn geconcentreerd rond een universiteit, kennisinstituut , science park of groot bedrijf. Deze Kennisas vraagt om goede bereikbaarheid. De provincie investeert nu met name in het verbeteren van de bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer. Omdat uit onderzoek blijkt dat kenniswerkers en studenten enthousiaste fietsers zijn en sportfaciliteiten waarderen, wil de PvdA Zuid-Holland dat er meer geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de bereikbaarheid van de Kennisas per fiets.

Petra Smits: ‘Afgelopen zomer hebben we samen met de fietsersbond knelpunten op fietsroutes van Noordwijk (European Space Agency), via Leiden, Den Haag, Rijswijk¹, en Delft naar Rotterdam (Erasmus universiteit) in kaart gebracht. Tijdens deze fietstochten realiseerden we ons dat de relatief korte afstanden tussen de Zuid-Hollandse kennisinstellingen bij uitstek geschikt zijn om fietsend af te leggen. Een investering in fietscomfort, in fietsveiligheid en heldere bewegwijzering ligt daarom voor de hand. Dit draagt ook bij aan de leefbaarheid voor de inwoners en de kwaliteit van het ruimtegebruik in de provincie. Meer fietsers in het woon-werk verkeer voorkomt filevorming in het drukke verstedelijkte Zuid-Holland . Wij hopen dat de gedeputeerde en andere fracties in de staten bereid zijn om dit samen met ons verder te onderzoeken’.

De PvdA Zuid-Holland had tijdens de behandeling van de Visie Ruimte en Mobiliteit in juni jl. toegezegd fietsknelpunten op bestaande fietsroutes, inclusief snelfietspaden in Zuid-Holland in kaart te brengen. Hiervoor draagt de PvdA ook oplossingen aan.

Auteur: Petra Smits (PvdA Zuid-Holland)

¹ Ook de Rijswijkse PvdA-fractie heeft actief meegedacht en steunt het voorstel van de fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Bijlage: Het Sciencepad in kaart