Elk kind verdient het beste onderwijs

Door Wil van Nunen op 27 februari 2018

Je toekomst begint op school. Goed onderwijs is voor de PvdA de basis om ieder kind gelijke kansen te bieden op een veelzijdige ontwikkeling van eigen talenten.

Daarom heeft PvdA Rijswijk als Collegepartij tot 2014 flink ingezet op de ontwikkeling en uitvoering van Brede Scholen in Rijswijk. Want Brede Scholen bieden naast onderwijs tijdens de schooluren ook veel sport- en cultuuractiviteiten na schooltijd en vormen een doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisonderwijs. Brede Scholen zijn belangrijk voor alle kinderen maar zeker ook voor kinderen die met een (taal)achterstand op school komen. Daarnaast kan de school een buurtfunctie krijgen, waarbij ook andere bewoners en generaties meeprofiteren. Belangrijk om samen te werken aan een fijne buurt, vindt de PvdA.

Voormalig PvdA-wethouder Jos Bolte heeft in de periode 2010-2014 het initiatief genomen om alle basisscholen tot Brede School te ontwikkelen. Daartoe zijn beleidskaders ontwikkeld en de eerste financiële middelen gereserveerd voor 4 Brede Scholen in Rijswijk. Die plannen heeft de vorige gemeenteraad met grote meerderheid gesteund. Het was een mooi moment toen najaar 2013 de eerste Brede School van Rijswijk in de Muziekbuurt werd geopend. De voorbereidingen voor de tweede Brede School, in de Stationsbuurt, waren inmiddels ook al in volle gang.

In een artikel in de Rijswijkse Krant van vorige week konden we lezen dat D66 Rijswijk, een partij met ook een groot hart voor onderwijs, trots is op het succes van de Brede Schoolontwikkeling in Rijswijk in de afgelopen 4 jaar. Uiteraard is de PvdA blij dat het huidige College, met een D66-wethouder als portefeuillehouder op onderwijs, met steun van de gemeenteraad het al eerder goedgekeurde beleid heeft uitgevoerd. De nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten werd hierbij ook betrokken. In de periode 2010-2014 is hiervoor echter een solide basis gelegd.

De PvdA Rijswijk wil ook in de komende periode het succes van de Brede buurtscholen voortzetten. Het is een belangrijk speerpunt in ons verkiezingsprogramma: iedere basisschool zou zich moeten ontwikkelen tot een brede buurtschool.

De gemeenteraadsverkiezingen en het proces erna zullen uitwijzen of de PvdA samen met andere partijen in Rijswijk hieraan na 21 maart verder kan bouwen. In het belang van goed onderwijs rekenen wij op veel steun!

Namens de fractie van PvdA Rijswijk
Wil van Nunen (fractievoorzitter)

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen