Door Wil van Nunen op 27 september 2014

Een gewone baan

Dennis werkt in een bloemenkas bij de Sociale Werkvoorziening (SW) maar het liefst heeft hij een baan bij bijvoorbeeld de Hema of Albert Heijn. ‘Het klinkt toch anders, als je op een verjaardagsfeestje kunt zeggen, dat je werkt bij een bedrijf, dat iedereen kent.’

 

 

Met ingang van 1 januari 2015 vallen uitkeringsgerechtigden, Wajongers (jonggehandicapten) en volwassenen met een arbeidsbeperking (SW-ers) onder 1 nieuwe wettelijke regeling: de Participatiewet.
Gemeenten krijgen vanaf dit moment de taak om deze groepen zoveel als mogelijk naar regulier werk te begeleiden. Met andere woorden: de instroom naar een beschutte werkplek moet sterk worden beperkt, en de uitstroom naar gewoon werk moet sterk worden bevorderd.

Voor de gemeente Rijswijk betekent dit, dat per jaar ongeveer 40 mensen met een arbeidsbeperking begeleid dienen te worden naar een arbeidsplek. Dat wil overigens niet zeggen, dat deze personen voor 100% inzetbaar zijn. Een meting van de loonwaarde zal aangeven, wat van de werknemer mag worden verwacht. Beschut werk blijft nog wel bestaan voor diegenen, die om diverse redenen niet in een regulier bedrijf kunnen werken.

Op 25 september werden raadsleden door de portefeuillewethouders en ambtelijke staf bijgepraat over de stand van zaken en de stappen die nog volgen.
De wettelijke kaders worden door de landelijke overheid uitgezet, maar lokaal moet er natuurlijk maatwerk worden verricht.
De ambtelijke projectgroep in Rijswijk, die hier dagelijks mee bezig is, verdient wat mij betreft in ieder geval een compliment voor de zorgvuldigheid, waarmee het proces tot nu toe wordt voorbereid.
In een deelsessie bespraken we gisteren de lokale omstandigheden, waaronder de Participatiewet succesvol kan worden uitgevoerd. Zoals het stimuleren van werkgevers om bv. mensen zoals Dennis een kans te geven in een gewoon bedrijf. In Rijswijk zitten naast grote bedrijven ook veel MKB-ondernemers. Die kunnen mogelijk ook mensen plaatsen. Rijswijk en Delft hebben gekozen voor samenwerking om de personen, om wie het gaat, meer te kunnen bieden. In de regio is ook geopperd om mogelijk het ‘social return’-percentage rond aanbesteding van overheidsprojecten te verhogen.
Maar cruciaal vind ik zelf ook de monitoring van het proces van herplaatsing en de periode erna. Hebben de nieuwe werknemers, eenmaal geplaatst, ook het gevoel dat ze het werk aankunnen en er kansen liggen voor zelfontwikkeling? Hoe verloopt het contact op de werkvloer en voelen ze zich gewaardeerd door hun nieuwe collega’s?
Maar ook, hoe ervaren werkgevers de plaatsing van deze nieuwe werknemers? Kunnen zij als ambassadeurs een rol spelen om weer andere werkgevers te motiveren om mee te doen?

Genoeg vragen voor onze fractie om de komende tijd het lokale beleid scherp te volgen en mee te denken in oplossingen.

Wil van Nunen
Fractievoorzitter

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen