Door Yvonne Hagenaars op 2 oktober 2016

De Stichting Welzijn Rijswijk is er voor iedereen

‘Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde’. Dat is het doel van het Leger des Heils. Je zou zeggen: ‘wie kan daar nu tegen zijn?’ De Rijswijkse PvdA is dat in elk geval niet. Maar als een openbare stichting een deel van het werk uitbesteedt aan dat Leger, moet dat wel gebeuren met behoud van de doelstellingen van die stichting, het neutrale karakter van de voorzieningen en de toegankelijkheid voor iedereen.

Het lijkt er op dat met de komst van het Leger des Heils als exploitant van de catering in het Oude Raadhuis niet meer de neutrale regels van de Stichting Welzijn Rijswijk gelden, maar die van het Leger des Heils. Er wordt geen alcohol meer geschonken en er dreigen commerciële prijzen voor een kopje koffie, kopje soep of een broodje te gaan gelden omdat de intentie er zou zijn om van het Oude Raadhuis een lunchroom te maken. Wat dus ook zou betekenen dat er ’s avonds geen restauratieve voorzieningen meer zijn. Wij vinden dat geen goede ontwikkeling. Een openbare plek als het Oude Raadhuis, moet voor iedereen toegankelijk zijn van de ochtend tot en met de avond. Het moet een plek zijn en blijven ván en vóor iedere Rijswijker.

Maar er is meer. Met de komst van het Leger des Heils dreigen de vrijwilligers die er tot nu toe werkten te moeten verdwijnen. Sommigen van hen werken in het Oude Raadhuis al meer dan 15 jaar. Zij moeten hun werk daar kunnen blijven doen. En ook mensen vanuit de sociale werkplaats die in het Oude Raadhuis de ruimte kregen om te re-integreren, moeten dat vooral kunnen blijven doen.
De afgelopen jaren kent iedereen de verhalen wel van een kaartclub, een schaakclub of een kookclub of iets dergelijks die niet meer bij de SWR komen omdat er veranderingen plaatsvinden binnen de SWR zelf. Dat hoeft geen probleem te zijn, als ze maar elders terecht kunnen. Maar als allerlei voorzieningen voor jongeren en ouderen niet meer worden georganiseerd, als steeds meer eenzame mensen nergens meer terecht kunnen, dan wordt het reden voor zorg. De PvdA heeft over deze gang van zaken al langer grote zorgen. De gebeurtenissen in het Oude Raadhuis gaven mij aanleiding om daar schriftelijke vragen aan het college over te stellen. Naar aanleiding van de beantwoording op die vragen stel ik aanvullende vragen. Waar staat dit college met de linkse partijen GroenLinks en de SP er in, in dit dossier?

Heeft u zelf verhalen, vragen of suggesties over het Oude Raadhuis? Ik hoor ze graag!

Yvonne Hagenaars
Raadslid

E-mail: Yvonneh@genaars.nl
Telefoon: 06 42021498

Yvonne Hagenaars

Yvonne Hagenaars

Geboren als Lemaire ga ik al jaren door het leven als Yvonne Hagenaars. Op mijn zeventiende ben ik ge-echt. Geboren worden en opgevoed als Indisch kind in een wit gezin, heeft mijn leven gekleurd. Vaak uitgescholden voor spleetoog en tijdens de treinkaping voor vuile Molukker. Deze achtergrond heeft mij allergisch gemaakt voor discriminatie, voor uitsluiting,

Meer over Yvonne Hagenaars