Door Jos Bolte op 28 februari 2014

De nieuwe Jeugdwet: één kind, één gezin, één behandelplan.

Op maandagavond 10 februari was ik bij een gezamenlijke bijeenkomst van de PvdA-afdelingen van Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Daar was ons Tweede Kamerlid Loes Ypma te gast voor een discussieavond over de jeugdzorg. De avond was georganiseerd als voorbereiding op de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten die volgend jaar gaat plaatsvinden. Er waren veel belangstellenden aanwezig, waaronder ook vertegenwoordigers van direct betrokken organisaties zoals Bureau Jeugdzorg Haaglanden, Schakenbosch, Jeugdformaat en van de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland-West. Dit geeft aan dat het onderwerp erg leeft. Met een goede inhoudelijke bijdrage van Loes Ypma (dat is natuurlijk een voordeel van een landelijke partij!) was een van de conclusies dat het belangrijk is dat de direct betrokken organisaties en gemeenten in de regio goed met elkaar samenwerken. Met die voorbereidingen zijn we ook in Rijswijk druk bezig. De nieuwe Jeugdwet is inmiddels definitief aangenomen door de Eerste Kamer en hanteert het principe voor gemeenten: één kind, één gezin, één visie en één behandelplan.

Er gebeurt veel op het gebied van de Jeugd en Jeugdzorg. Zoals ik al eerder meldde in mijn weblog heb ik regelmatig met mijn collega-wethouders in de regio Haaglanden overleg over de Jeugdgezondheidzorg (JGZ) Zuid-Holland-West. De JGZ volgt de ontwikkeling van de geboorte (het “consultatiebureau”) van het kind tot het moment dat het kind een jong volwassene is. Er zijn veel ontwikkelingen in de zorg en dus is het belangrijk elkaar vaak te zien en te informeren. Ook op woensdagmorgen 12 februari werden veel zaken onderling met elkaar afgestemd. En een belangrijk onderwerp betrof het nieuwe “contactmoment”: de JGZ gaat kinderen voortaan ook als ze iets ouder zijn (en in de pubertijd) volgen, zodat mogelijke problemen die juist in die periode kunnen ontstaan vroegtijdig worden gesignaleerd. Daarvoor is ook extra geld vanuit het Rijk beschikbaar gesteld, een goede zaak!

En donderdagmorgen 13 februari had ik weer een Bestuurlijk Overleg Jeugdzaken! Dat is met alle negen wethouders Jeugd in Haaglanden. Voornaam agendapunt was de zogenaamde Innovatie-agenda. Die houdt in welke afspraken er met de jeugdzorgaanbieders zijn gemaakt om de komende bezuinigingen op te vangen door middel van (deels) een andere, vernieuwde aanpak. Bijvoorbeeld door intensievere samenwerking of zorgen dat jongeren –ook als er problemen zijn- zolang mogelijk thuis kunnen wonen (met begeleiding) in plaats van dat ze in een opvangsituatie worden geplaatst. Want de eigen woonsituatie is toch het beste voor een kind/jongere, en het is ook (veel) goedkoper om dan professionele begeleiding te betalen in plaats van volledige uithuisplaatsing.

IMG_0527a Marcel Brouwer

Lovende woorden voor Marcel Brouwer – foto: EvdV

Op vrijdag 15 februari was ik in het Museum Rijswijk aanwezig bij de opening van de tentoonstelling ‘’In de schaduw van de grote stad’’  Deze fraaie tentoonstelling geeft een beeld van de kunstenaars in Rijswijk tussen 1930 en 1970 en laat zien dat Nederland in deze periode zowel op economisch als op kunstgebied erg in beweging was. De Rijswijkse kunstenaars kunnen in die periode het beste worden omschreven als traditioneel, expressief, vooruitstrevend en kleurrijk. U kunt nog tot en met 21 april van deze tentoonstelling genieten, zeer de moeite waard!

Aansluitend heb ik afscheid genomen van de huismeester en tevens duizendpoot van het Museum, Marcel Brouwer. Na 20 jaar trouwe dienst nam hij deze middag afscheid om (vervroegd) van zijn pensioen te gaan genieten. Marcel, dank en het ga je goed!