Door Jos Bolte op 27 september 2013

De nieuwe Brede School in de Muziekbuurt is een pronkstuk en parel voor de wijk

Op maandagmiddag 23 september 2013 was ik door de organisatie van het Strandwalfestival uitgenodigd in het Museum Rijswijk voor een “bedankborrel”. Een leuke geste van de organisatie om iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van het festival daarvoor te bedanken. Want ook dit jaar was het Strandwalfestival weer een groot succes. Het is inmiddels uitgegroeid tot een fraai uithangbord van onze gemeente. Een dankwoord en een pluim voor de organisatie is hier dan ook op z’n plaats!

Regelmatig heb ik als wethouder voor onder meer Jeugdzaken met mijn collega-wethouders uit de regio Haaglanden overleg over de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Zo ook op woensdag 25 september. Ik vind het belangrijk dat we regelmatig worden geïnformeerd over wezenlijke zaken als de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het blijft immers van belang dat ouders en verzorgers op een goede wijze hier terecht kunnen met hun vragen bij deskundige medewerkers. Voor vragen over opgroeien en opvoeden kunnen jongeren én ouders of verzorgers terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar de Jeugdgezondheidszorg is gehuisvest.

Absoluut hoogtepunt deze week was de opening van de nieuwe parel van Rijswijk, de Brede School in de Muziekbuurt. Gedurende de hele week vonden er in en rondom de school aan de Admiraal Helfrichsingel 20 festiviteiten plaats door en voor leerlingen.

Op woensdag 25 september mocht ik de officiële opening verrichten. Het was heel druk met belangstellende ouders maar ook met vertegenwoordigers van de in de Brede School samenwerkende partners: de school De Melodie, de Stichting Rijswijkse Kinderopvang, Welzijn Rijswijk, het Sociaal Cultureel Werk Muziekbuurt en de gemeente. Nadat kinderen, ouders en begeleiding vanuit de school eerst een ronde door de Muziekbuurt hadden gemaakt achter de musicerende “Rattenvanger van Hamelen” konden we genieten van een enthousiast concert van kinderen en begeleiding. Tot slot kregen de genodigden een enthousiaste rondleiding door het fraaie gebouw. Een gebouw om trots op te zijn. Fris, modern, kleurig, duurzaam en met een prima binnenklimaat. Een gebouw met een verbindende functie voor de wijk. Ik heb alleen maar enthousiaste reacties gehoord!

Donderdag 27 september was een persoonlijk erg trieste dag. Wij moesten helaas onze lieve en trouwe hond Bommel laten inslapen. Bommel 2013 Hij had al een tijd last van een ontsteking aan de alvleesklier en werd ondanks alle goede zorgen en behandelingen niet beter. Hoewel je weet dat het voor hem het beste was, blijft het afscheid nemen emotioneel. Er is nu een lege plek in huis! Maar we zijn blij met alle fijne jaren die we met hem hebben gehad.

Jos Bolte

 

Jos Bolte

Jos Bolte

Sir Winston Churchilllaan 957 2286 AC Rijswijk

Meer over Jos Bolte