De formatie van het nieuwe college

18 april 2019

Het was een ongekend lange en ook ingewikkelde formatiefase. Vaak was de samenstelling van gesprekspartners een dagkoers, (soms veranderde dat met het uur) maar het kwam ook voor dat het proces rustig een week stillag en er schijnbaar niets gebeurde en men naar elkaar bleef kijken.
Nu na ruim 2 maanden van onderhandelen is er een nieuw College bestaande uit: Beter voor Rijswijk, D66, Wij.Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk.

De inzet van de PvdA
Tijdens de informatiefase hebben wij actief deelgenomen aan diverse gespreksronden waarbij te vormen colleges met verschillende samenstelling van partijen zijn onderzocht.
Tijdens deze gesprekken hebben wij zowel gekeken of uitgangspunten van de PvdA met die van andere partijen verenigbaar waren als naar mogelijkheden om onze ideeën voor de toekomst van Rijswijk in te brengen.

Er zijn verschillende samenstellingen onderzocht, in verschillende ronden. Dit varieerde van een samenwerking vertrekkend op inhoud van onderwerpen en niet op polarisatie vanuit programma’s tot het onderzoeken of er een verantwoord “huis” (?) te bouwen is om vanuit samen te werken.
Soms sprak men over een “motor” als basis en aanvullende partijen om tot een meerderheid te komen. We hebben aan tafel gezeten om te bespreken of een hele brede coalitie mogelijk was met meer dan 20 zetels en een open besluitvormingsstructuur, zonder collegediscipline en fractiedwang. (We hebben met meer rechtse partijen om tafel gezeten, om te kijken of we een meer “centrum” konden opschuiven.) We hebben aan tafel gezeten om te kijken of we rond “centrum”-partijen een stevig huis konden bouwen met de PvdA als linker muur. Kortom veel beeldspraken, veel gesprekken, veel onderzoeken, en veel “kijken of we op inhoud elkaar konden vinden”.
Om te bekijken of we met een breed draagvlak samen zouden kunnen werken, hebben we gewerkt aan een concept voor een hoofdlijnenakkoord. Hierin kwamen zaken als continuering van het AZC, begeleiden van mensen naar werk (en accepteren dat vrijwilligerswerk en opleidingen daarbij horen) en de behoefte aan sociale woningen aan bod. Overigens kregen we op dat laatste thema constant weinig handen op elkaar.
Bij het vinden van gemeenschappelijke vertrekgronden, hoort ook uitvoering. Deelname aan een coalitie is een ding, mede uitvoering kunnen geven door in het college plaats te nemen was niet altijd een vanzelfsprekend gevolg voor onze andere gesprekspartners aan tafel. Zonder uitvoering heeft de PvdA weinig aan mooie plannen.

Het proces

Foto: Erwin Dijkgraaf

Het was een proces van soms twee passen voorwaarts en een klein pasje terug en soms van het compleet opnieuw schudden van de kaarten die op tafel lagen en terug naar af.
Hoewel de PvdA graag had deelgenomen aan een nieuwe coalitie hebben we helaas onvoldoende aanknopingspunten kunnen vinden om dit te realiseren. Terugkijkend in een gezamenlijk fractieoverleg met GroenLinks stelde Marieke Alberts van GroenLinks “Helaas is het een utopie om een linkse coalitie samen te stellen in Rijswijk”. We hebben daar gewoon niet genoeg zetels voor bij elkaar”

Het resultaat
Als we nu kijken naar het coalitieakkoord dan moeten we helaas constateren dat punten die wij ingebracht hebben eruit zijn gehaald of herschreven zijn zodat wij daar niet meer (met deze bewoording) achter kunnen staan. Het document als geheel is een stuk rechtser geworden.

We wensen het nieuwe college (veel) succes en wijsheid in de komende jaren. Van ons kunt u verwachten dat wij vanuit de oppositie ons hard blijven maken voor wonen, werken en welzijn.

Als er nog vragen zijn ben ik bereikbaar op 06 55 37 30 39 of per mail Andy.Kooy.PvdA@gmail.com

Andy Kooy
Fractievoorzitter