Door Wil van Nunen op 7 februari 2017

ANBO Nederland maakt 11.000 Euro subsidie over naar gemeente

Het geld uit het spaarpotje (subsidiegeld) van de voormalige ANBO-afdeling Rijswijk, bedoeld voor extra activiteiten voor Rijswijkse ouderen, moest bij de verplichte opheffing van de afdeling eind 2015 over overgemaakt naar de landelijke vereniging in Woerden.

De PvdA-fractie heeft verschillende malen via schriftelijke en mondelinge vragen aan het College gevraagd hoe het Rijswijkse geld werd besteed. Het was immers geld, dat besteed moest worden aan activiteiten voor onze Rijswijkse ouderen. U heeft hierover op deze website al eerder het een en ander over kunnen lezen.

Volgens enkele oud-bestuursleden van de Rijswijkse ANBO merkten de Rijswijkse leden daar helemaal niets van, terwijl wel verschillende activiteiten noodgedwongen waren opgeheven. Onlangs nog is het ANBO-ouderkoor ook gestopt door geldgebrek.

Na het eerste kwartaal 2016 bleek al snel, dat ANBO landelijk niet aan de gemeente Rijswijk kon verantwoorden dat ze het subsidiebedrag over de eerste 3 maanden 2016 aan Rijswijkse doelen had besteed.

En nu is dan eindelijk vanuit Woerden ook het gespaarde bedrag van 11.000 Euro overgemaakt aan de gemeente Rijswijk. De PvdA is tevreden, dat het gemeentelijke subsidiegeld weer terug is in Rijswijk. Het is nu belangrijk om goede voorstellen in te dienen zodat het geld, dat in de algemene middelen is opgenomen, ook ten goede komt aan activiteiten voor onze ouderen.

 

Wil van Nunen

Wil van Nunen

Wil van Nunen

Waldeck Pyrmontlaan 46 2281VM Rijswijk   Ik ben Wil van Nunen en woon sinds 2006 in Rijswijk, in de groene wijk Leeuwendaal. Na een studie Geschiedenis in Nijmegen lokte een baan als docent me naar Leidschendam en vond ik in Delft woonruimte. Voor een nieuwe uitdaging als onderwijsadviseur verhuisde ik in de jaren negentig weer

Meer over Wil van Nunen