Door Wil van Nunen op 7 februari 2017

ANBO Nederland maakt 11.000 Euro subsidie over naar gemeente

Het geld uit het spaarpotje (subsidiegeld) van de voormalige ANBO-afdeling Rijswijk, bedoeld voor extra activiteiten voor Rijswijkse ouderen, moest bij de verplichte opheffing van de afdeling eind 2015 over overgemaakt naar de landelijke vereniging in Woerden.

De PvdA-fractie heeft verschillende malen via schriftelijke en mondelinge vragen aan het College gevraagd hoe het Rijswijkse geld werd besteed. Het was immers geld, dat besteed moest worden aan activiteiten voor onze Rijswijkse ouderen. U heeft hierover op deze website al eerder het een en ander over kunnen lezen.

Volgens enkele oud-bestuursleden van de Rijswijkse ANBO merkten de Rijswijkse leden daar helemaal niets van, terwijl wel verschillende activiteiten noodgedwongen waren opgeheven. Onlangs nog is het ANBO-ouderkoor ook gestopt door geldgebrek.

Na het eerste kwartaal 2016 bleek al snel, dat ANBO landelijk niet aan de gemeente Rijswijk kon verantwoorden dat ze het subsidiebedrag over de eerste 3 maanden 2016 aan Rijswijkse doelen had besteed.

En nu is dan eindelijk vanuit Woerden ook het gespaarde bedrag van 11.000 Euro overgemaakt aan de gemeente Rijswijk. De PvdA is tevreden, dat het gemeentelijke subsidiegeld weer terug is in Rijswijk. Het is nu belangrijk om goede voorstellen in te dienen zodat het geld, dat in de algemene middelen is opgenomen, ook ten goede komt aan activiteiten voor onze ouderen.

 

Wil van Nunen

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen