Alle zwerfvuil de wereld uit………

Door Jos Bolte op 18 maart 2018

Voor de raadsvergadering van 6 maart 2018 heb ik namens onze fractie het onderwerp “Zwerfafval” weer op de agenda gezet. In september 2017 hadden we ons initiatief-voorstel voor een steviger aanpak van zwerfvuil aangehouden, omdat de toegezegde nota van het college later zou komen. Ons voorstel kunt u hier nalezen: https://rijswijk.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/212/2017/09/Initiatief-voorstel-zwerfvuil.pdf

Zoals bekend wil de Rijswijkse PvdA dat er meer wordt ingezet op handhaving, omdat het vele zwerfvuil in Rijswijk helaas een flink probleem is. Heel veel mensen ergeren zich daar rot aan. Het beleid van het college is vooral gericht op voorlichting en gedragsverandering. Daar is ook extra geld voor beschikbaar gesteld. Dat is prima, maar waar dat niet helpt moet je als gemeente de overtreders ook stevig aanpakken. De vervuiler betaalt!

De toegezegde nota van het college werd in februari 2018 ter informatie aan de gemeenteraad toegestuurd, waardoor die niet besproken zou worden. Dat was natuurlijk niet de bedoeling! Ik wilde juist de discussie over het collegebeleid in relatie tot ons voorstel bespreken. Vandaar dat dit op 6 maart toch aan de orde kwam.

In het stuk van het college staan een aantal goede punten, waaronder uitbreiding van de formatie ‘handhaving’ met een halve formatieplaats. Maar een stevige toezegging om nog meer in te zetten op handhaving ontbrak. In antwoord op mijn vragen hierover tijdens de raadsvergadering kwamen er toch twee toezeggingen van burgemeester Michel Bezuijen. Hij zegde toe om met een handhavingsplan te komen waarbij de discussie over handhaving op zwerfvuil opnieuw aan de orde zal komen. En hij vond mijn voorstel om de boetes voor zwerfafval te fiscaliseren (waardoor dat geld niet langer naar het Rijk vloeit maar naar de gemeentekas) een goed idee en neemt dat zeker ook mee.

U kunt de discussie nazien via
https://rijswijk.raadsinformatie.nl/vergadering/491003/%2006-03-2018,
vanaf circa 1.49.00.

Mijn laatste actieve bijdrage namens de PvdA in deze raadsperiode leverde hiermee een positief resultaat op: geen woorden, maar daden!