Verkiezingsprogramma

Ieder mens wil vooruit. Daarvoor hebben mensen in de eerste plaats een goede basis nodig en in de tweede plaats kansen. De Rijswijkse PvdA investeert in die basis en wil dat die kansen er zijn. We staan er voor dat mensen die het (tijdelijk) moeilijk hebben, hulp krijgen. Zo wordt voor iedereen bestaanszekerheid, een fijn en betaalbaar thuis, veiligheid, geaccepteerd worden zoals je bent, een haalbare missie. Zo kunnen kinderen leren, spelen en opgroeien, kunnen jongeren aan een baan komen, gezinnen en ouderen fijn wonen. Zo komen er kansen en komen mensen vooruit. Zo komt Rijswijk vooruit.

Rijswijk is een fijne gemeente waar de meeste mensen het redelijk goed hebben. Maar nog steeds kan en moet er veel beter. Daarnaast leven we in een dynamische wereld waar steeds nieuwe uitdagingen komen.

Op allerlei plekken ontmoeten we Rijswijkers die vertellen wat zij belangrijk vinden, die hun zorgen en wensen met ons delen hebben en die met en voor elkaar voor een fijn en veilig Rijswijk willen gaan.

Wat is voor ons belangrijk? Goed werk hoort vanzelfsprekend te zijn; een kortere wachttijd voor een woning, betere zorg in de wijken. Dat is een greep uit onze doelen om Rijswijk vooruit te helpen en daarmee: de Rijswijkers.

Voor de Gemeenteraad 2018-2022 zijn onze thema’s

PvdA Verkiezingsprogramma 2018 – 2022