Door Yvonne Hagenaars op 31 mei 2016

Yvonne blogt: Duurzaam en rood

‘RijswijkBuiten’

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er in Rijswijk in de Broodfabriek een Duurzaamheidscongres heeft plaatsgevonden. En ja, dat congres ging ook over allerlei duurzaamheidsvraagstukken als ‘hoe maak je oude woningen duurzaam’ (dat kan en móet. Tenslotte is maar ongeveer 2% nieuwbouw) moet de overheid voorop lopen of de markt volgen’ (de overheid moet het goede voorbeeld geven want dan springt de markt daarop in) ‘is het zinnig om zonnepanelen te plaatsen of kan je beter eerst alles isoleren’ (beide is zinnig maar eerst isoleren is beter. En overigens, het was een beetje afhankelijk van welke levencier het woord had.) ’is het denkbaar dat er ook bestaande huizen komen met nul-op- de meter’ (ja) Maar al met al was het meer een reclamemiddag voor onze nieuwe wijk RijswijkBuiten. En terecht. Succes kent vele vaderen. Maar het maakte mij niet minder trots dat de ideeën van de PvdA om van RijswijkBuiten een voorbeeldwijk te maken als het aankomt op duurzaamheid, nu werkelijkheid zijn.

Auditcommissie
Als voorzitter van de Auditcommissie en als vertegenwoordigster van de PvdA bespreek ik 6 juni aanstaande de jaarstukken, de publieksversie Jaarrekening, het raadsvoorstel Jaarrekening en het accountantsverslag. We hebben als PvdA al vragen gesteld of ook wij op de WMO geld overhouden. Dat blijkt zo te zijn. Wordt vervolgd als de Jaarrekening in de Raad, de politieke arena, besproken wordt. (En laat u vooral weten wat u van de stukken vindt! Yvonneh@genaars.nl.

Onderwijs
Een school dicht in de buurt is ook een voorwaarde om je te kunnen ontplooien. En het is prettig voor ouders en leerlingen als er geen gevaarlijke oversteken gemaakt hoeven te worden en er geen dislocaties in een gezin zijn. In RijswijkBuiten groeit de tijdelijke school uit zijn voegen. En ook al staan er volgens de norm van de gemeente nog scholen binnen verantwoorde afstand, ik bepleitte namens de PvdA dat ook op de tijdelijke locatie voldoende lokalen worden ingezet.

Jeugd
072e9feefce8b85aff50a00a8bb9cced_normalOp 30 mei gaan we met de werkgroep sociaal (een werkgroep uit de raad) onder mijn voorzitterschap bekijken wat de verhalen zijn achter de cijfers als het gaat om maatregelen voor de jeugd. Vooralsnog lijken we goed koers te houden. Samen met onder andere vertegenwoordigers van De Jutters, het wijkteam, de schoolmaatschappelijk werkster, PsyQ gaan we het gesprek aan. Heeft u specifieke vragen? Laat het miij weten yvonneh@genaars.nl.
Op woensdagmiddag 1 juni spreken we in regionaal verband over de aankopen die we voor de Jeugdzorg doen in met 10 anderen gemeenten. Het zogenaamd H10-verband. Dan is het de kunst om te bezien of de wirwar van cijfers en beleidsvoornemens inderdaad leiden tot een afnemende vraag naar zorg en een verbeterd aanbod.

Cultuurvisie

Bij de bespreking van de cultuurvisie op 17 mei bleek wel wat ik al eerder schreef: de PvdA steunt een solide, aansprekend en vernieuwend kunst – en cultuurbeleid. Dat móet ook wat kosten als je dat wilt onderhouden. Goede voorzieningen leiden immers tot een groter gevoel van verbondenheid in de stad.
Hoe de kaarten uiteindelijk geschud zullen worden zal in juni en juli in de debatten in forum en raad duidelijk worden. Ik heb uitgesproken dat het wat de PvdA betreft onbespreekbaar is als de vernieuwingen ten koste zouden gaan van TRIAS, bibliotheek, Schouwburg en het Museum oftewel de vier grote instellingen.
Overigens: volgt u de Buziauvoorbereidingen in Rijswijk? Doen! Dat spektakel gaat zeer de moeite waard worden.

Yvonne Hagenaars

http://www.rijswijkbuiten.nl/
http://www.grootrijswijk.nl/nieuws/aftrap-50-jaar-podiumkunst-in-rijswijk-met-vuurwerk-bij-de-schouwburg-1.5682351

Yvonne Hagenaars

Yvonne Hagenaars

Geboren als Lemaire ga ik al jaren door het leven als Yvonne Hagenaars. Op mijn zeventiende ben ik ge-echt. Geboren worden en opgevoed als Indisch kind in een wit gezin, heeft mijn leven gekleurd. Vaak uitgescholden voor spleetoog en tijdens de treinkaping voor vuile Molukker. Deze achtergrond heeft mij allergisch gemaakt voor discriminatie, voor uitsluiting,

Meer over Yvonne Hagenaars