6 september 2017

Voorstel zwerfvuil aangehouden

Op dinsdag 5 september was in het Forum Stad de behandeling van ons initiatief-voorstel voor een steviger aanpak van zwerfvuil. Zoals bekend wil de PvdA dat er meer wordt ingezet op handhaving, omdat het vele zwerfvuil in Rijswijk helaas een flink probleem is. Het beleid van het college is vooral gericht op voorlichting en gedragsverandering. Dat is prima, maar waar dat niet helpt moet je als gemeente de overtreders ook stevig aanpakken. De vervuiler betaalt!

Het college had een reactie gegeven op ons voorstel, dat wel enig zicht biedt op verbetering door uitbreiding van het aantal uren handhaving, maar verwees ook naar een nota over zwerfafval van het college, die nog dit jaar moet verschijnen. Die nota was al voor september toegezegd; vandaar dat wij ons initiatief-voorstel in september hebben ingediend! Dan zou een integrale bespreking van alle opties immers mogelijk zijn.

Dat bleek ook wel tijdens de discussie in het Forum. Eigenlijk vindt iedereen natuurlijk dat zwerfvuil (in de brede zin van het woord, waaronder ook wordt verstaan het verkeerd aanbieden van huisvuil) niet thuis hoort in Rijswijk. Maar echt doorpakken en het voorstel van de PvdA overnemen leek er nog niet in te zitten. Het feit dat de nota van het college nog niet bekend is, maakte voor sommige fracties een besluit wellicht lastiger. Daarom heb ik in het Forum gemeld dat het initiatief-voorstel van de PvdA wordt aangehouden tot de nota van het college er dit jaar ook is. Op dat moment leggen we ons initiatief ook weer op tafel zodat ons voorstel om veel meer in te zetten op handhaving dan tot een goede afweging leidt. Als partijen echt vinden dat vuil op straat in Rijswijk niet thuis hoort, dan is het noodzakelijk dat de gemeente een stok achter de deur heeft om overtreders daadwerkelijk aan te pakken door middel van opsporing en handhaving. Anders blijft het alleen bij mooie woorden. Voor de PvdA is dat duidelijk. Heel veel mensen in Rijswijk ergeren zich rot aan de troep op straat en willen simpelweg dat de gemeente daar tegen optreedt. Zo simpel kan het zijn……

U kunt de discussie over ons initiatief-voorstel in het Forum Stad van 5 september nakijken via het archief van “Live-uitzendingen van de Raad” (https://channel.royalcast.com/rijswijk/#!/gemeenterijswijk/20170905_1) vanaf circa 2.46.15 uur.

Jos Bolte