16 09b Beantwoording vragen PvdA sociale woningbouw afhankelijk van hoop of actief beleid-2