Door op 17 maart 2016

Toenemend woningtekort in sociale woningsector door afwachtend beleid

De Rijswijkse Partij van de Arbeid maakt zich ernstig zorgen over het aanbod van sociale woningen. Al vele jaren is het percentage sociale woningbouw in Rijswijk ongeveer 35%. Het aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor een sociale woning stijgt volgens het college van burgemeester en wethouders van 11.800 nu naar 13.800 in 2030, een stijging van circa 17%. Ook het college erkent in zijn reactie dat de druk op de sociale huurvoorraad groot is. Met andere woorden: er ontstaat een zorgelijke situatie!

Je zou dus met alle nieuwbouwplannen de komende jaren in Rijswijk verwachten dat er ook flink wordt ingezet op het realiseren van nieuwe sociale woningen om het percentage sociale woningbouw ongeveer gelijk te houden. Maar in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA blijkt dat het college zich daar niet voor zal inzetten. Het college zet zich slechts in om het huidige aantal betaalbare sociale huurwoningen te behouden, maar niet om het percentage gelijk te houden. Bij een stijgende vraag naar betaalbare sociale woningen en bij een gelijkblijvend aantal van die woningen, verslechtert de situatie op de woningmarkt dus voor mensen met een laag inkomen!

De krapte op de sociale woningmarkt in Rijswijk zal verder toenemen en voor mensen met een laag inkomen zal in Rijswijk door dit collegebeleid in de toekomst minder plaats zijn. Terwijl het aantal woningzoekenden in de sociale woningsector met circa17% stijgt zal het percentage beschikbare woningen voor deze doelgroep met meer dan 5% afnemen. Mensen met een laag inkomen worden dus eigenlijk genoodzaakt om een woning buiten Rijswijk te zoeken. De Rijswijkse Partij van de Arbeid vindt dat geen sociaal woningbeleid!

 

16 09b Beantwoording vragen PvdA sociale woningbouw afhankelijk van hoop of actief beleid-2