Terug naar oude stadhuis geeft grote financiële risico’s!