Door op 12 mei 2016

Terug naar oude stadhuis geeft grote financiële risico’s!

Het college heeft een voorstel gedaan om een volgende (onomkeerbare) stap te zetten om de gemeentelijke ambtenaren en het gemeentebestuur terug te verhuizen naar het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. De Rijswijkse PvdA vindt het voorstel echter aan alle kanten rammelen en geen goede financiële vergelijking bieden ten opzichte van andere mogelijkheden. Gedacht kan worden om gehuisvest te blijven in Hoogvoorde tegen een sterk verlaagde huur, of naar een ander huurpand te verhuizen zonder financiële risico’s voor de gemeente. Het college wil nu al een aantal “strategische keuzes” vastleggen, waardoor er feitelijk straks geen weg meer terug is. De PvdA waakt ervoor in deze uitgezette fuik te zwemmen. Bovendien wil het college alweer een onderzoek laten uitvoeren waarvoor ruim 310.000 euro moet worden uitgetrokken! Dat geld kan wel beter worden besteed.

De PvdA heeft het college al een aantal malen gevraagd om met de huidige verhuurder in overleg te gaan om te kijken tegen welke (veel lagere) huur vanaf 2023 eventueel het huurcontract kan worden voortgezet. Ook kunnen andere mogelijkheden financieel worden onderzocht; er staan immers voldoende kantoren leeg in Rijswijk!

Duidelijk is dat de gemeente nu een hele hoge huur betaalt die bij een nieuw contract fors omlaag kan. Maar dan moet je daarover wel in gesprek willen natuurlijk. Het college gaat echter voor de eventuele huisvestingslasten voor het oude raadhuis uit van de huidige, hoge huurkosten van Hoogvoorde! Dat is natuurlijk niet reëel en alleen dit feit al maakt het onmogelijk als verantwoordelijk gemeentebestuur een besluit over dit voorstel te nemen. De huurlasten zouden immers juist sterk moeten worden verlaagd! Bovendien wil het college de verhuizing pas vanaf 2023 uitvoeren, maar daar zou door de gemeenteraad nu al een besluit over moeten nemen. Wie weet wat er in al die jaren (waarin nog twee keer gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden!) kan veranderen? Het college gaat teveel uit van wensdenken, gebaseerd op politieke emoties en toezeggingen uit het verleden. Maar het gaat om een enorme investering van tenminste 30 miljoen euro, dus dan moeten alle risico’s en mogelijke alternatieven wel in beeld zijn.

Verder wil het college allerlei andere organisaties in het oude raadhuis onderbrengen, waarvan nu nog niet bekend is welke dat zijn, en of die organisaties dat wel willen. Die organisaties zouden wel de “dragers van het concept Huis van de Stad” moeten zijn zoals het college dat voorstelt. Maar zolang er geen enkel beeld is waarover we spreken en welke (financiële en andere) consequenties dat heeft, is het onmogelijk om daar nu een verantwoord besluit over te nemen. Overigens heeft de Rijswijkse PvdA zich altijd sterk gemaakt –en andere partijen namen dat in het verleden niet serieus- om op de locatie van het oude raadhuis ruimte te bieden voor culturele en andere ontwikkelingen die de aantrekkelijkheid voor de omgeving verbeteren. Maar daarvoor is het niet nodig dat de gemeente als ontwikkelaar en risicodrager het oude raadhuis laat verbouwen of dat de gemeentelijke organisatie daar terugkeert!

Er valt nog veel meer te zeggen over de wankele (financiële) onderbouwing van het voorstel van het college, maar duidelijk is dat de Rijswijkse PvdA een veel te dure huisvesting van de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur niet ziet zitten. De huidige moderne huisvesting of een vergelijkbaar huurpand kunnen uitstekend voldoen. De gemeente moet geen nodeloos risico lopen door een oud gemeentehuis voor tientallen miljoenen te verbouwen en daar voor de komende tientallen jaren verantwoordelijk voor te blijven en de financiële risico’s te dragen. Dat is niet in het belang van onze Rijswijkse inwoners.

De gemeenteraad zou zichzelf een brevet van onvermogen uitreiken als hij op basis van onvoldoende heldere feiten een zo belangrijk besluit zou nemen. De PvdA wil eerst op alle vragen een helder antwoord en verschillende alternatieven met de financiële consequenties in beeld hebben. Ook andere partijen in de raad hebben nog heel veel vragen en zijn allerminst overtuigd. Vooralsnog lijkt het alleen al om financiële redenen een veel te risicovol besluit. De PvdA waakt ervoor tot onbezonnen besluiten te worden gedwongen, en rekent erop dat ook andere fracties alleen op basis van de juiste informatie een besluit zullen nemen. En als het college dat niet kan leveren op dit belangrijke onderwerp, dan is het beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Jos Bolte
PvdA Rijswijk