Door Wil van Nunen op 31 mei 2016

Subsidie aan ANBO

Zo als eerder gemeld heeft de onze fractie schriftelijke vragen heeft gesteld over de subsidie van de gemeente aan ANBO. De gedwongen opheffing van de ANBO-afdeling Rijswijk heeft ertoe geleid dat de subsidie van de gemeente, 3000 Euro per kwartaal, nu aan de landelijke ANBO-vereniging wordt overgemaakt. Wij willen graag weten of dit bedrag ook ten goede komt aan de Rijswijkse ouderen.

Het College heeft inmiddels onze vragen beantwoord en aangegeven dat zij de landelijke vereniging heeft verzocht om eind april in een rapportage te verantwoorden waaraan de subsidie van onze gemeente is besteed. Zelf heb ik de verantwoordelijk wethouder mondeling op 10 mei gevraagd of deze rapportage al ontvangen was en openbaar kan worden gemaakt. Men had op dat moment nog niets van ANBO ontvangen, maar de gemeente houdt ook stevig vinger aan de pols. En dat doet onze fractie ook. Wij houden u op de hoogte, ook over de 18.000 Euro (reserve) die de ANBO-afdeling Rijswijk bij opheffing verplicht moest afstaan aan de landelijke vereniging.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Wil van Nunen

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen