Door Wil van Nunen op 31 mei 2016

Startnotitie Publieke Dienstverlening

Op 24 mei jl. werd de Startnotitie over publieke dienstverlening van de gemeente besproken, anders gezegd: hoe efficiënt en duidelijk verleent de gemeente diensten aan de burgers/ondernemers aan het loket of per telefoon en hoe tevreden is de burger daar zelf over? Welke verbeterslagen wil de gemeente maken in de komende tijd?
Onze fractie prijst het College dat ze grote ambities heeft om de dienstverlening voor de burger op het hoogste niveau toegankelijk, efficiënt en kwalitatief goed aan te bieden.
Een zeer mooi streven, natuurlijk ook omdat de gemeentelijke dienstverlening er 100% voor de burger moet zijn en niet andersom.
Er is veel verbeterd de laatste tijd: denk bv. aan de mogelijkheid om via internet afspraken te kunnen maken voor het ophalen of verlengen van documenten. Mooi dat dit efficiënt gaat en veel tijdsbesparing voor de burger oplevert.

Maar publieke dienstverlening is meer dan baliewerk voor mensen, die hun paspoort komen ophalen of een geboorte komen aangeven.
Het gaat toch vooral om dienstverlening aan mensen met een ingewikkelder vraag of verzoek om hulp op het terrein van werk, inkomen, zorg en welzijn. Daarin kunnen we nog absoluut een verbeterslag maken. De PvdA hoort nog te vaak dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd, of helemaal geen antwoord krijgen, simpelweg omdat tijdens kantooruren de telefoon niet opgenomen wordt of men niet teruggebeld wordt. Het vereist dat er een duidelijke richtlijn is voor medewerkers hoe om te gaan met vragen van inwoners. Elke vraag moet serieus genomen en behandeld worden.

Een analyse van de klachten van inwoners over de dienstverlening van onze gemeente kan effectiever zijn voor verbetering van je werkwijze dan beter je best doen op dezelfde wijze waarop je het altijd al deed. De gemeente wil meer mensgericht werken en met een persoonlijke benadering op een excellent niveau. Dan is het belangrijk om ook regelmatig bij de klanten (de inwoners) te checken of zij dat ook zelf zo ervaren en of de gemeente op de goede weg is.

De fractie vindt dat de gemeente wel erg veel tijd neemt om nieuw beleid te implementeren (2 jaar). Dit proces kunnen we wat de PvdA betreft eerder afronden en evalueren. De fractie pleit ervoor dat we in deze Collegeperiode nog een evaluatiemoment plannen waarop we de verbeteringen met elkaar bespreken.
De Burgemeester zegde toe in deze Collegeperiode (voor maart 2018) nog een evaluatie op de raadsagenda te zetten.

Wil van Nunen

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen