Door op 18 juli 2015

SP en PvdA krijgen veel steun voor amendement inkoop WMO-zorg 2016

De SP- en PvdA fractie hebben tijdens de Raad van 7 juli een amendement ingediend, dat de kansen om contracten te sluiten met nieuwe zorgaanbieders wat betreft de inkoop voor WMO-zorg 2016 vergroot.
Beperkte toelating van nieuwe zorgaanbieders is geschrapt, juist met het doel om kwaliteit en innovatie in de zorg meer te stimuleren.

Het SP/PvdA amendement is mede-ondertekend door BvR, VVD, D66, GL, fractie Henny van der Horst en met ruime meerderheid in de Raad aangenomen. Verantwoordelijk wethouder Lugthart heeft toegezegd het amendement uit te voeren.

 

Amendement-Inkoopkader-WMO-SP-en-PvdA-7-7-2015