Door op 11 februari 2015

Sloop TH locatie voorbarig!

Het college heeft de raad gevraagd 750.000 euro beschikbaar te stellen voor sloop van de TH-lokatie. Dit in de verwachting dat de kans op verkoop van de bouwgrond dan groter is.

De PvdA-fractie heeft gevraagd een beperkte periode intensief na te gaan of zich alsnog een koper voor de huidige locatie inclusief gebouwen zal voordoen. Dit gezien de aantrekkende economie en om niet onnodig te gokken met overheidsgeld. Jos Bolte: “De kans op succes van verkoop van de grond in de huidige staat is net zo groot. Dat zou 750.000 euro besparen. Het college kan geen enkele garantie geven dat hun verwachtingen uitkomen: er heeft zich geen koper gemeld voor de locatie zonder gebouw!”

Voor de PvdA is het voorstel op onvoldoende feiten gebaseerd en moet het voorkomen van de sloopkosten een kans krijgen. Financieel wordt er gegokt op een gewenste oplossing. De PvdA vindt dat een onzorgvuldige manier van omgaan van gemeentelijke gelden en was als enige fractie in de Raad tegen het voorstel.