Door Jos Bolte op 15 december 2014

Samenwerken aan een schoon Rijswijk: van afvalscheiding naar grondstoffenopbrengst.

Al eerder heb ik namens de fractie van de Rijswijkse PvdA aandacht gevraagd voor een schoner milieu en een betere afvalscheiding. Over het gescheiden ophalen van drankenkartons en over zwerfvuil heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college. Onze actieve opstelling heeft zich verder ontwikkeld in een samenwerkende actie met de fracties van D66 en GroenLinks. Gezamenlijk hebben we nagedacht over welke aanpak nodig en wenselijk is om tot een verdere verbetering van afvalscheiding en afvalverwijdering te komen. En het beste is natuurlijk: voorkómen dat afval ontstaat. Maar veel van wat we nu nog “afval” noemen is uitstekend geschikt voor hergebruik of kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. Hoe minder afval, hoe beter voor het milieu! Maar tegelijkertijd geldt ook: hoe minder afval verwerkt moet worden, hoe minder geld dat kost. En de kosten van afvalverwijdering en afvalverwerking betalen we als Rijswijkse burgers zelf, via de Afvalstoffenheffing. Dus als iedereen meewerkt om minder afval te veroorzaken en afval goed gescheiden aan te bieden, dan kost ons dat gezamenlijk minder geld. En die “winst” moet wat ons betreft worden terug gegeven aan de Rijswijkse inwoners. Wij gaan er van uit dat het college onze aanbevelingen overneemt in een binnenkort vast te stellen Nota Afvalbeleid.

Onze gezamenlijke brief met aandachtspunten aan het college vindt u hier.

Jos Bolte
Raadslid Forum Stad