Rijswijkse raadsleden geven kinderen een stem in de raad

19 december 2018

In de raadsvergadering van 18 december dienden meerdere partijen succesvol het voorstel in voor een kindervragenuur in de Rijswijkse raad. Kinderen uit groep 7 en 8 krijgen hierdoor de kans om vragen te stellen aan het college en de raad en om mee te denken over de toekomst van Rijswijk.

De dag van de kinderrechten, 20 november, werd het eerste kindervragenuur gehouden in de Tweede Kamer. Dit was een groot succes. Basisschoolleerlingen uit het hele land stelden mooie en interessante vragen. Raadsleden Martine Koopman (D66), Hanneke van der Kooij (GroenLinks), Annemie Koegler (CDA) en fractiemedewerker Irene Jansen (PvdA) vonden het daarom een goed idee om dit vragenuurtje ook in Rijswijk in te voeren en namen daarom dit initiatief dat breed draagvlak vond in de raad.

“Kinderen kunnen met heel concrete, werkbare ideeën komen, die volwassenen vaak nog niet bedacht hadden. Ze hebben meer verbeeldingskracht en andere kennis dan volwassenen, waardoor ze de gemeenteraad en dus Rijswijk vooruit helpen.” vertellen de vier initiatiefnemers. “Tegelijkertijd maken de kinderen op een speelse manier kennis met de gemeente en de politiek.”

Rijswijk werkt al langer aan het betrekken van jongeren bij de lokale politiek. Binnen de eigen gemeente is er al een mooi initiatief met de kinderrechtenambassadeurs, waarvan de derde lichting op 13 december is geïnstalleerd. Op dezelfde dag werden voor het eerst jongerenambassadeurs van middelbare schoolleeftijd geïnstalleerd. Het kindervragenuur ondersteunt en verbreedt deze initiatieven. Het voorstel is om dit kindervragenuur nog voor juni 2019 vorm te geven.