Door op 23 november 2016

Rijswijk Wonen gaat regionaal: consequentie Rijswijks beleid?

In een persbericht van 23 november 2016 meldt de tot nu toe nog enige lokale woningbouwcorporatie Rijswijk Wonen dat –voor het eerst in de historie van de vereniging- zij de komende vijf jaren 250 tot 500 sociale huurwoningen gaat ontwikkelen buiten de gemeente Rijswijk, namelijk in Den Haag. Ondergetekende heeft op dit risico als gevolg van de haperende afspraken tussen de gemeente Rijswijk en Rijswijk Wonen al eerder gewezen. Met de gemeente Den Haag heeft Rijswijk Wonen een langjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten. De gemeente Den Haag heet de extra investeringskracht van harte welkom. Begrijpelijk, maar die investeringskracht is daarmee niet langer inzetbaar in de gemeente Rijswijk.

De Rijswijkse PvdA betreurt het dat de grootste lokale woningbouwcorporatie met haar wortels in de lokale gemeenschap heeft moeten besluiten haar geld elders te investeren.
Rijswijk Wonen heeft –aldus het persbericht- de mogelijkheden binnen de gemeente Rijswijk in kaart gebracht. Die zijn voor de komende jaren onvoldoende gelet op de mogelijkheden van de corporatie.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven hoeveel nieuwe sociale huurwoningen Rijswijk Wonen de komende vijf jaren in de gemeente Rijswijk zal ontwikkelen?
  2. Waren er in Rijswijk nog meer mogelijkheden of had Rijswijk Wonen aanvullende wensen om de komende jaren nieuwe huurwoningen te ontwikkelen?
  3. Zo ja, wat zijn de redenen voor uw college respectievelijk voor Rijswijk Wonen geweest om daar van af te zien?
  4. Hoeveel nieuwe sociale huurwoningen gaat Rijswijk Wonen de komende jaren ontwikkelen in RijswijkBuiten, waar tenminste 10% sociale woningbouw is voorzien?
  5. Hebben de zeer langdurige onderhandelingen over de nieuwe prestatieafspraken, die eigenlijk al per 1 januari 2016 afgerond hadden moeten zijn, ertoe geleid dat Rijswijk Wonen met een of meer andere gemeenten in gesprek is geraakt?
  6. Of is dit het gevolg van het beleid van het college dat het totaal aantal sociale woningen niet wil laten stijgen ondanks de toenemende vraag en bevolkingsgroei? Dat betekent immers dat onder andere onze Rijswijkse inwoners en jongeren die aangewezen zijn op een sociale huurwoning gedwongen worden elders naar huisvesting te zoeken?
  7. Wat maakt het voor Rijswijk Wonen aantrekkelijker om fors te investeren in Den Haag in plaats van in Rijswijk? Heeft dit te maken met de verschillen in grondprijzen in de gemeenten binnen dezelfde woningmarkt (!), of zijn er andere aantrekkelijke voorwaarden die Den Haag wel en Rijswijk niet kan bieden?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Jos Bolte

Artikel 42 vragen Rijswijk Wonen gaat regionaal