PvdA stelt vragen over tekort onderwijsplekken in Rijswijk Buiten

10 april 2019

Deze maand bereikten we een mooie mijlpaal: 5 jaar Rijswijk Buiten. Met ruim 1200 woningen verkocht/verhuurd loopt het aantal bewoners van de wijk al snel op naar bijna 2300. Van dit aantal is een groot deel in de schoolgaande leeftijd of jonger. Voor deze groep lijkt er een groot tekort te zijn aan onderwijsplekken zo begrijpen wij uit berichten van bewoners. Onze fractie ontvangt vooral klachten van ouders met kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar die nu al geen plek kunnen vinden voor hun kind op de basisscholen in de wijk. Het gaat dus om kinderen die soms pas over 4 jaar een plek nodig gaan hebben. Deze ouders melden dat de scholen Buitenrijk en Parkrijk op dit moment geen toekomstige leerlingen aannemen, omdat zij onvoldoende capaciteit hebben om deze kinderen te kunnen plaatsen.

Bewoners moeten dus uitwijken naar omliggende wijken of gemeentes om een schoolplek te vinden, maar vinden dit i.v.m. de afstand erg onwenselijk. Daarnaast worden ze daar soms geweigerd, omdat ook daar de scholen uit hun voegen barsten. Deze ontwikkeling baart de PvdA grote zorgen. De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen op fiets- of loopafstand van hun school wonen. Zo kunnen ze leren om uiteindelijk zelfstandig naar school te gaan. Daarnaast is het voor de sociale contacten fijner dat kinderen naar school gaan in de buurt waar ze wonen. Ze kunnen dan makkelijker met vriendjes van school afspreken in de buurt.

De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Hoeveel onderwijsplekken heeft de gemeente vooraf berekend die nodig zouden zijn voor heel Rijswijk Buiten? Is dit aantal nog steeds afdoende nu de wijk volop in ontwikkeling is en over de samenstelling van inwoners in de wijk meer duidelijk wordt?
  2. Is de noodbouw die geplaatst gaat worden bij Buitenrijk een voldoende oplossing voor de stijgende vraag naar onderwijsplekken? Zo nee, welke andere acties worden ondernomen om wel aan die vraag te voldoen? Zo ja, voor hoe lang is deze capaciteit dan afdoende om aan de vraag te voldoen?
  3. Is om evenwichtige verdeling over de 2 scholen te realiseren een soortgelijke oplossing ook aanstaande voor Parkrijk? Oftewel krijgt ook Parkrijk uitbreiding op de tijdelijk locatie? En is het nog te bouwen schoolgebouw groot genoeg om de stroom kinderen aan te kunnen nu en in de toekomst?
  4. Is het college bekend met de ontwikkelingen van de aannamestop bij de scholen in de wijk en het weigeren van leerlingen bij scholen in omliggende wijken en gemeenten? Hoe anticipeert het college op deze ontwikkeling?

Wil van Nunen, raadslid

Irene Jansen, fractie assistent

 

Artikel 44 vragen: Onderwijsplekken Rijswijk Buiten