Door op 8 april 2015

PvdA stelt art. 42 vragen over de ‘Uitvoering van Wet Taaleis WWB in Rijswijk’

De fractie van de PvdA Rijswijk maakt zich zorgen over de taaleis die landelijk verplicht wordt voor bijstandsgerechtigden. Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, maar tegelijkertijd zadelt het rijk de gemeenten op met steeds meer verplichtingen en beperkingen. Het meest recente voorbeeld is de Wet taaleis WWb, net aangenomen door de Eerste Kamer. Daarbij worden gemeenten verplicht aan uitkeringsgerechtigden een taaleis op te leggen. De kosten zijn voor rekening van de gemeenten.

“De PvdA benadrukt dat het goed spreken en schrijven van de Nederlandse taal bijstandsgerechtigden helpt bij het vinden van een baan. Dat zij gestimuleerd worden om beter Nederlands te spreken en te schrijven, is op zich dan ook een goede zaak. Dit kan echter een onevenredige maatregel blijken die de gemeente op kosten jaagt en het zou weleens discriminerend kunnen werken.” Dat stelt de Rijswijkse PvdA fractie in een reeks vragen aan het College.

De PvdA wil van het College weten hoe de nieuwe regels worden uitgevoerd, welke kosten dat oplevert en hoe de gemeente het begrip maatwerk, dat ook in de Participatiewet belangrijk is, laat terugkomen in die uitvoering. “De PvdA wil graag de garantie van het College dat de uitvoering geen discriminatie in de hand werkt. Niet alleen allochtone maar ook autochtone bijstandsgerechtigden kunnen onvoldoende Nederlands spreken of schrijven. Het gaat erom dat mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld worden.”

PvdA art 42 vragen Uitvoering van Wet Taaleis WWB in Rijswijk