Door op 8 januari 2015

PvdA stelt art. 42 vragen ‘Ouders in nood door betaling schoolgeld’

De fractie van de PvdA heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Rijswijk naar aanleiding van een publicatie in het AD van 7 januari j.l. inzake een groeiend aantal ouders het schoolgeld voor hun kinderen niet meer kan betalen.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk

Betreft: Ouders in nood door betaling schoolgeld

In een artikel in het AD van 7 januari jl. was te lezen dat een groeiend aantal ouders het schoolgeld voor hun kinderen niet meer kan betalen.
In 2014 klopte 30% meer ouders bij de Stichting Leergeld aan, waar ouders met een krappe beurs terechtkunnen, als ze bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen.
‘Twee tot drie kinderen per klas leven onder de armoedegrens’, aldus directeur van den Biggelaar van Stichting Leergeld in het AD.
Bovendien lijkt het erop, dat scholen vaak de ouderbijdrage verplichten, terwijl deze officieel vrijwillig is.

Graag stelt de Rijswijkse PvdA-fractie u daarom de volgende art.-42 vragen:

  1. Bent u bekend met het desbetreffende artikel en bovenstaande gegevens van Stichting Leergeld?
  2. Bent u het met ons eens, dat de groei (landelijk) met 30% ouders, die het schoolgeld niet meer kan betalen verontrustend is?
  3. Kunt u aangeven, hoe groot de stijging is van het aantal ouders in Rijswijk, dat in 2014 een beroep heeft gedaan op Stichting Leergeld?
  4. Kunt u op basis van het antwoord op vraag 3 aangeven of vanuit het huidige beleid ouders in deze omstandigheden een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand voor het probleem? Kunt u al aangeven hoe u de hierboven geschetste problematiek wilt aanpakken in het nieuw vast te stellen Rijswijkse minimabeleid?
  5. Is bij u bekend of ook Rijswijkse scholen ouders feitelijk of ‘moreel’ verplichten tot het betalen van een (niet-verplichte) ouderbijdrage? Kunt u ons aangeven waarop uw kennis is gebaseerd?

Namens de Rijswijkse Partij van de Arbeid fractie,

Wil van Nunen
Yvonne Hagenaars

 

Artikel 42 vragen:  Ouders in nood door betaling schoolgeld