Door op 9 februari 2015

PvdA stelt art. 42 vragen ‘Houd sociale huurwoningen betaalbaar!’

De fractie van de PvdA heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Rijswijk naar aanleiding van  een bericht  dat o.a. in het Algemeen Dagblad van 6 februari jl. stond dat minister Blok (Wonen) woningbouwcorporaties wettelijk wil verplichten om tenminste 95% van de woningzoekenden met recht op huurtoeslag een betaalbare huurwoning, dat wil zeggen met een huur onder de “aftoppingsgrens” aan te bieden. De aftoppingsgrens ligt voor een- en tweepersoonshuishoudens op 575,87 euro, voor grotere huishoudens op 618,24 euro.

Corporaties die zich niet aan de nieuwe eis houden riskeren een boete. Het taakgebied van corporaties wordt beperkt tot het bouwen en beheren van woningen voor lage en middeninkomens. Ook wordt geregeld dat corporaties, gemeenten en huurders prestatieafspraken maken over het aanbod aan betaalbare sociale huurwoningen (dus met een huur beneden de aftoppingsgrens).

Daarnaast zijn de huren de afgelopen jaren zeer sterk gestegen. Steeds meer huurders (met name met lage en middeninkomens) komen of zitten daardoor in de knel. De Woonbond heeft minister Blok, het kabinet, de Tweede Kamer en verhuurders opgeroepen te stoppen met deze huurverhogingen.

Vragen:

  1. Is het college bekend met bovengenoemde ontwikkelingen?
  2. Kunt u aangeven of er in Rijswijk (in elk geval voor zover in eigendom en beheer van de corporaties) voldoende betaalbare huurwoningen voorradig zijn om te kunnen voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen?
  3. Kunt u aangeven hoe de in Rijswijk opererende corporaties Rijswijk Wonen en Vidomes met de bestaande norm (die wordt omgezet in een wettelijke eis) omgaan, en binnen welke termijn zij aan de wettelijke norm zullen voldoen?
  4. Dient de nieuwe wettelijke eis te leiden tot nieuwe prestatieafspraken met de corporaties over het noodzakelijke aanbod aan betaalbare sociale huurwoningen? Kunt u aangeven hoeveel betaalbare sociale huurwoningen (dus onder de aftoppingsgrens) er nu zijn en hoeveel er moeten zijn om aan de nieuwe wettelijke norm te voldoen?
  5. Kan het college aangeven hoeveel betaalbare sociale huurwoningen in Rijswijk, en met name in RijswijkBuiten, kunnen en zullen worden gerealiseerd?
  6. Bent u het ermee eens dat in Rijswijk voldoende betaalbare sociale huurwoningen voorradig moeten zijn zodat ook mensen met een laag inkomen de mogelijkheid hebben en houden in Rijswijk te wonen?
  7. Kunt en wilt u bij woningverhuurders (waaronder in elk geval de corporaties) bepleiten om geen of slechts zeer beperkte, noodzakelijke huurverhogingen toe te passen? Hoe sterk zijn de huren (netto percentage) in de sociale woningbouwsector in Rijswijk de afgelopen vier jaar gestegen?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie,

Jos Bolte
Wil van Nunen
Yvonne Hagenaars

 

bijlage: PvdA art 42 vragen Houd sociale huurwoningen betaalbaar!