Door op 16 januari 2015

PvdA stelt art. 42 vragen: Consequenties van uitbreiding winkelcentrum Leidschenhage voor Rijswijk/In de Bogaard

De fractie van de PvdA heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Rijswijk naar aanleiding van een publicatie in het blad Binnenlands Bestuur van 13 januari j.l. waar een artikel is opgenomen over de consequenties van de uitbreiding van winkelcentrum Leidschenhage voor de omliggende gemeentes.

Geacht college,

In het blad Binnenlands Bestuur van 13 januari 2015 is een artikel opgenomen over de consequenties van de uitbreiding van winkelcentrum Leidschenhage. Uit onderzoek in opdracht van de ontwikkelaar blijkt dat deze uitbreiding in een aantal omliggende gemeenten samen tenminste 43 miljoen euro omzet kost. Bovendien zorgt de herontwikkeling van Leidschenhage naar schatting voor zes tot twaalfduizend vierkante meter extra winkelleegstand in de regio.

  1. Heeft het college kennis genomen van de publicatie in BB van 13 januari over de consequenties van het uitbreidingsplan van winkelcentrum Leidschenhage voor de winkelgebieden in omliggende gemeenten?
  2. Kent u (de uitkomsten van) het onderzoek dat in opdracht van de ontwikkelaar is uitgevoerd?
  3. De consequenties worden geschat op een omzetverlies in omliggende gemeenten van tenminste 43 miljoen euro en de extra leegstand aan vierkante meters winkelvloeroppervlak in Haaglanden en Rijnland tussen de 6000 en 12.750 vierkante meter. Zijn de (geschatte) consequenties ook specifiek bekend voor de gemeente Rijswijk en voor winkelcentrum In de Bogaard?
  4. Is deze uitbreiding in het verband van (voormalig) Haaglanden besproken en geaccordeerd en wat was het standpunt daarbij namens uw college?
  5. Voert de provincie Zuid-Holland op dit moment nog overleg met uw college? Kunt u toelichten waar dit overleg op is gericht en wat uw insteek is?
  6. Heeft uw college bezwaar gemaakt tegen het desbetreffende bestemmingsplan of bent u voornemens dat te doen indien dat nog mogelijk is?
  7. Welke stappen gaat u ondernemen om de hier bedoelde negatieve consequenties op economisch gebied voor Rijswijk te minimaliseren?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie,

Jos Bolte

 

bijlage:

PvdA art 42 vragen Consequenties van uitbreiding winkelcentrum Leidschenhage voor Rijswijk