Door op 19 september 2015

PvdA: pak stevig door en regel de opvang goed!

Voor de PvdA is het geen vraag of we de opvang van vluchtelingen in onze gemeente organiseren, maar hoe we dat doen. Mensen in nood, mensen die oorlogsgeweld en verwoestingen overleefd hebben en op zoek zijn naar een veilig dak boven hun hoofd, help je als vanzelfsprekend, vindt de PvdA.
We hebben dan ook geen vragen voor het College, ook omdat we hebben begrepen, dat vragen over de uitwerking nog niet kunnen worden beantwoord door het College.
We doen wel een klemmend beroep op dit College, om na een positieve grondhouding ook stevig door te pakken en samen met het COA duidelijke afspraken te maken om de opvang goed te regelen en daar in uw Raadsvoorstel ook duidelijk in te zijn. Dat betekent een goede veilige huisvesting, goede voorzieningen zoals onderwijs voor de kinderen, adequate zorg en een zinvolle dagbesteding. De mensen, die huis en haard verlaten hebben, omdat ze geen keuze hadden, moeten zich welkom voelen in Rijswijk. Waarschijnlijk komt er een groep hoogopgeleide vluchtelingen naar onze gemeente. We hebben begrepen dat werkgevers bereid zijn om mensen op te nemen waar het matcht tussen opleiding en werkplek. Vluchtelingen mogen parttime werk verrichten, ga dus in gesprek met werkgevers in deze regio.
Maar we vragen ook nadrukkelijk om goed te communiceren met omwonenden en hun vragen serieus te nemen. Niet alleen vanavond, maar ook in een latere fase, afhankelijk van de beslissing die wij eind september nemen. Kunt u dit toezeggen?
Wij moeten gastvrij zijn maar het beleid van Rijswijk zal door de PvdA ook altijd worden beoordeeld op hoe we iedereen actief kunnen laten meedoen in onze gemeente en de huisvesting en zorg kunnen bieden, die nodig is.
Maar ik wil ons als raadsleden en als fracties ook aanspreken. Dit College heeft 1,5 jaar geleden niet in de onderhandelingen bij elkaar kunnen peilen, hoe de verschillende partijen dachten over het vluchtelingenvraagstuk. En nu staan zij als bestuurders met een verschillende politieke kleur achter het verzoek van het COA. Dat waardeert de PvdA zeer! Ik hoop dat wij dat als Raad ook kunnen doen eind september. En ik wil daar alle fracties toe oproepen. De opvang van vluchtelingen mag in feite geen politieke discussie zijn, maar het is een maatschappelijke, humanitaire verantwoordelijkheid om mensen in nood niet in de steek te laten. Laten we er ook zo over spreken.
Wij kunnen nu onze kracht als Rijswijkse samenleving weer laten zien. In de afgelopen weken heb ik van verschillende kanten vragen gekregen van inwoners en verenigingen hoe zij een bijdrage kunnen leveren als de beslissing is genomen. Hartverwarmend. Ook gisteravond, toen ik als toehoorder te gast was bij gesprekken met belanghebbenden. Mooie initiatieven, iedereen kan naar vermogen iets doen en alles helpt. Laten we het vooral samen doen.

Wil van Nunen
fractievoorzitter