Door op 29 april 2015

Vragen PvdA over massaal oplaten ballonnen bij evenementen levert succes op!

In antwoord op de schriftelijke vragen van Jos Bolte namens de fractie van de PvdA over het oplaten van ballonnen heeft het college van burgemeester en wethouders geantwoord dat voortaan bij door of namens de gemeente georganiseerde evenementen en festiviteiten geen ballonnen meer zullen worden opgelaten. Dat is een mooi succes in het terugdringen van deze vorm van milieuvervuiling en het bevorderen van dierenwelzijn! Veel opgelaten ballonnen komen immers in het milieu terecht en dragen bij aan vervuiling, terwijl ook veel dieren en vooral vogels slachtoffer worden omdat ze verstrikt raken in de touwtjes of ballonresten binnen krijgen en sterven.

In de raadsvergadering van 28 april jl. heeft Jos Bolte aanvullende vragen gesteld om ook bij het afgeven van vergunningen voor evenementen als voorwaarde op te nemen dat geen ballonnen worden opgelaten. Het college had op de schriftelijke vragen geantwoord dat niet te willen. Wethouder Marloes Borsboom (GroenLinks) sprak wel de hoop uit dat er geen ballonnen meer zullen worden opgelaten in de gemeente maar dat als het college iets zou willen regelen dit via de APV zou moeten. Burgemeester Michel Bezuijen zou graag zien dat de discussie meegenomen wordt in de startnotitie die moet leiden tot een nieuwe APV binnen de gemeente.

Het antwoord van het college was op zichzelf positief, omdat een verbod via de APV volledige helderheid biedt. Jos Bolte gaf echter aan dat zo’n formele regeling niet nodig is -en door de PvdA niet werd gevraagd- omdat het college in af te geven vergunningen als voorwaarde kan opnemen dat geen ballonnen mogen worden opgelaten. Dat zou ook direct kunnen ingaan. Hij diende daarom namens de PvdA een motie in en memoreerde daarbij dat diverse fracties in de Raad zich inzetten voor behoud van het asiel (en daarmee ook het dierenwelzijn voor ogen hebben) en de motie daar goed bij aansluit. Voorts pleit de rijksoverheid sterk voor het terugdringen van het oplaten van ballonnen en roept de gemeenten op daaraan bij te dragen. Dat zou volgens de PvdA ook passen in het beleid dat het college voorstaat.
Er waren diverse stemverklaringen waarbij Ed Braam van Beter voor Rijswijk de aandacht voor dit onderwerp zelfs ‘te zot voor woorden’ noemde. Jammer, want (leden van) zijn fractie dragen het asiel wel een warm hart toe., dus waarom niet het dierenwelzijn in het algemeen?

De motie werd uiteindelijk verworpen met een stemverhouding van 10 voor en 19 tegen. Vóór stemden de fracties van PvdA, D66, fractie Van der Horst en GroenLinks. Tégen de motie stemden de lokale partijen Beter voor Rijswijk, Onafhankelijk Rijswijk en Gemeentebelangen Rijswijk, en het CDA, de SP en de VVD.

De schriftelijke vragen en antwoorden, de (niet geheel letterlijke) mondelinge inbreng van Jos Bolte en de ingediende motie vindt u hieronder: