Door op 21 mei 2016

PvdA in de buurt met vragen over verhuizing naar het oude stadhuis.

Op zaterdag 21 mei is de Rijswijkse PvdA weer actief geweest op straat en heeft belangstellenden enkele vragen gesteld over de mogelijke terugverhuizing van de ambtelijke organisatie en het bestuur naar het oude stadhuis. Het onderwerp is actueel omdat dinsdag 24 mei het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad staat. Mensen waren niet verplicht om alle vragen in te vullen. De uitslag geeft in elk geval een beeld van hoe Rijswijkse inwoners over dit onderwerp denken. In de gesprekken bleek wel dat ook vele burgers de nodige vragen hebben!

De eerste vraag was of men vindt dat de gemeentelijke organisatie weer in het oude stadhuis moet worden gehuisvest ook al kost dat circa 30 miljoen euro aan investeringen. Deze vraag beantwoordden 8 mensen met “Ja”, maar een ruime meerderheid van 18 personen gaf “Nee” als reactie.

De tweede vraag was alleen van toepassing als de eerste vraag met “Ja” was beantwoord. Wij vroegen of men dat ook nog vond indien de huisvesting van de gemeentelijke organisatie op een andere locatie (bijvoorbeeld) circa 40% goedkoper zou zijn. Van de 8 “Ja-stemmers” bij vraag 1 gaven 6 personen op deze vraag ook een reactie. Een belangstellende beantwoordde de vraag met “Ja”, maar 5 mensen vonden het in die situatie niet langer verstandig en antwoordden met “Nee”.

De derde vraag hebben we voorgelegd omdat het college afgelopen week aangaf dat als hun voorstel over het Huis van de Stad het niet zou halen het dan geen andere mogelijkheid ziet dan te komen met een sloopvoorstel voor het oude stadhuis. Voor de Rijswijkse PvdA is dat nog helemaal niet vanzelfsprekend! En dat is het voor de meeste Rijswijkse inwoners ook niet. Op de vraag “Mocht het om welke redenen ook onmogelijk blijken om naar het oude stadhuis terug te verhuizen, mag het gebouw dan worden gesloopt of moet geprobeerd worden het te behouden (verkocht en private ontwikkelaar)?” gaven 23 mensen aan dat het dan behouden moet blijven tegen 6 mensen die vonden dat het dan gesloopt mag worden.

Wij bedanken iedereen die zijn of haar mening heeft willen geven!

PvdAindebuurt 20160521 OudeStadhuis

foto: Erik van der Veer