Door op 24 juni 2014

PvdA blij met snel besluit over economische activiteiten in algemeen belang

De gemeenteraad heeft dinsdag 24 juni 2014 ingestemd met een voorstel waarin economische activiteiten van de gemeente als algemeen belang zijn aangemerkt. Daarmee is voorkomen dat de gemeente verplicht zou zijn de volledige kostprijs door te berekenen aan de gebruikers. Het gaat om het beheer en de exploitatie van maatschappelijk vastgoed ten behoeve van sport-, cultuur, zorg- en welzijnsactiviteiten, de verhuur van fietsenstallingen en het tijdelijk beheer van leegstaand gemeentelijk vastgoed.
Op 27 mei had Jos Bolte namens de PvdA indringende vragen gesteld aan het college en aangedrongen op het vóór 1 juli nemen van een besluit om te voorkomen dat leden van onder andere sportverenigingen de dupe zouden worden van de nieuwe Wet Markt en Overheid. Als het college niet tijdig een voorstel zou doen, zou de PvdA daartoe het initiatief nemen.
De PvdA is blij dat het college adequaat op de vragen van de PvdA heeft gereageerd en dat op korte termijn een voorstel aan de raad is voorgelegd en aangenomen, dat voor alle betrokken partijen rust en duidelijkheid schept. De komende periode zal worden bekeken of er nog andere economische activiteiten van de gemeente moeten worden aangewezen als “van algemeen belang” om onnodige kostendoorrekening te voorkomen.