Door op 17 juli 2016

PvdA betreurt uitkomst over Haaglandia

De fractie van de Rijswijkse PvdA betreurt het dat het college van burgemeester en wethouders het besluit heeft moeten nemen om geen nieuwe gebruikersovereenkomst te sluiten met Haaglandia. Gezien deze uitkomst staan de belangen van met name de jeugdleden nu voorop. De PvdA gaat er van uit dat alles op alles wordt gezet om in overleg met het bestuur van Haaglandia, de KNVB en mogelijk ook andere verenigingen ervoor te zorgen dat de sporters van Haaglandia en zeker de jeugd kunnen blijven voetballen.

De PvdA ging er mede op grond van eerdere informatie van het college van uit dat Haaglandia nog een jaar een reële kans zou krijgen om de zaken intern –met name financieel- op orde te krijgen, op basis van heldere afspraken met de gemeente. Het college gaf eerder aan op grond van een door Haaglandia in te dienen plan te willen toetsen of er voor dat jaar sprake kon zijn van levensvatbaarheid. Helaas heeft het college op basis van het overleg met Haaglandia geconstateerd dat er geen zicht is op oplossingen voor de financiële problemen en dat er dus–volgens het college- geen sprake is van de vereiste levensvatbaarheid.

De PvdA begrijpt, uitgaande van de op dit moment van het college ontvangen informatie, dat het college tot dit besluit heeft moeten komen. De fractie wil wel op zo kort mogelijke termijn uitgebreid worden geïnformeerd op grond van welke argumenten en afwegingen het college tot zijn conclusie is gekomen. Ongetwijfeld zal deze informatie ook in een nog te voeren raadsdebat onderwerp van discussie zijn, zeker gezien de maatschappelijke impact van het besluit.

Vanzelfsprekend staat de fractie ook open voor informatie van Haaglandia, zoals ook uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 24 mei jongstleden welk te beluisteren is via  http://player.companywebcast.com/gemeenterijswijk/20160524_1/nl/player  vanaf minuut 40.

Voor dit moment gaat echter de grootste zorg uit naar de leden en met name de jeugdleden, die gewoon moeten kunnen blijven sporten. De PvdA roept alle verantwoordelijke partijen, maar ook vrijwilligers op om dit in goede banen te leiden!

Namens de PvdA fractie,

Jos Bolte (woordvoerder)