Door op 16 februari 2016

Peiling: Terug naar het Oude Stadhuis en terugkeer van het pontje?

De PvdA-fractie heeft afgelopen zaterdag in de Herenstraat bij inwoners gepeild hoe zij denken over een terugverhuizing van het gemeentelijke ambtenarenapparaat naar het Oude Stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Ook vroeg de fractie aan inwoners hoe zij dachten over de terugkeer van het pontje over de Vliet bij het Jaagpad.

 

Oude Stadhuis:
De overgrote meerderheid van de mensen, met wie de fractie sprak, schrok van de geldverslindende operatie van 29 miljoen Euro die nodig is voor het opknappen van het Oude Stadhuis. Daar komen dan bovendien nog eens 12 miljoen Euro aan kosten bovenop voor het afkopen van het huidige contract met de eigenaar van Hoogvoorde, waar het stadhuis nu is gevestigd. Een duidelijke meerderheid was daarom tegen terugverhuizing.

Het pontje:
De terugkeer van het pontje kost de inwoners van Rijswijk eenmalig bijna 350.000 Euro en ieder jaar nog eens 145.000 Euro aan exploitatiekosten. In de gesprekjes kwam naar voren dat men het pontje wel een aardige oversteekmogelijkheid vond en er een nostalgisch gevoel bij had. Maar een kleine meerderheid was gezien de kosten niet voor terugkeer ervan.

IMG_20160213_112745

foto: © Erik van der Veer

De fractie zal in de komende maanden vaker de straat op gaan om onder inwoners te peilen hoe zij over thema’s denken die voor Rijswijk in de komende tijd belangrijk zijn.