Door Jos Bolte op 15 december 2016

Parkeren of sociale woningbouw: onze inbreng is keihard nodig!

Allereerst over het parkeerbeleid. Dit college, onder verantwoordelijkheid van VVD-wethouder René van Hemert, voert het zogenoemde “fiscaal parkeren” in. Een mooie term die nog steeds inhoudt dat er betaald moet worden om te parkeren in de gebieden waar bewoners een parkeervergunning nodig hebben. Maar gingen vroeger de parkeerboetes naar het Rijk, door het fiscale parkeerregime vloeien die boetes (die dan eigenlijk een belastingaanslag zijn geworden….) als inkomsten naar de gemeentekas. En daar kunnen bijvoorbeeld de kosten van toezicht en handhaving van worden betaald. Maar het is niet de bedoeling dat dit een melkkoe van de gemeente gaat worden! Daarom had ik al eerder namens onze fractie een voorstel gedaan met als pakkende titel “Fiscaliseren? Dan gratis parkeren!”, om in de gebieden waar nu blauwe zones zijn (bij kleine winkelcentra, sportgelegenheden of maatschappelijke instellingen) het tarief heel laag te houden, zie  ( https://rijswijk.pvda.nl/2015/09/30/fiscaliseren-dan-eerste-uur-gratis-parkeren/ ). Een groot nadeel is namelijk dat in de gebieden waar een fiscaal regime geldt geen blauwe zones meer zullen blijven bestaan.

In het voorstel van het college om de nieuwe tarieven vast te stellen waren echter de vergunningen voor maatschappelijke instellingen drie keer zo duur geworden! En bovendien bleek vlak voor de raadsvergadering dat voor een veel te groot gebied rond In de Bogaard een bijzonder hoog parkeertarief zou worden geheven. Samen met het CDA heb ik een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om de vergunningen voor maatschappelijke organisaties (die wij immers zeer belangrijk vinden!) te handhaven op het oude niveau. Dat voorstel is door de raad overgenomen en daarmee is het voor maatschappelijke organisaties niet duurder geworden! Ook zijn op mijn voorstel de tarieven voor het gebied rond In de Bogaard (behalve de Steenvoordelaan en het Hillenaarplantsoen) laag gebleven en daarmee ook voor mensen met een kleine beurs betaalbaar.
De behandeling in de raad kunt u terugluisteren en de vergaderstukken lezen via: http://player.companywebcast.com/gemeenterijswijk/20161110_1/nl/player

Rijswijk Wonen gaat regionaal

Heel iets anders was het persbericht van Rijswijk Wonen dat zij –voor het eerst in de geschiedenis van deze Rijswijkse corporatie!- huizen gaan bouwen in een andere gemeente, namelijk Den Haag. Daar gaan ze de komende 5 jaar tussen de 250 en 500 sociale huurwoningen bouwen. Toen ik dat las heb ik direct schriftelijke vragen gesteld aan het college ( zie https://rijswijk.pvda.nl/2016/11/23/rijswijk-wonen-gaat-regionaal-consequentie-rijswijks-beleid/ ).

Het feit dat Rijswijk Wonen veel geld, tijd, energie en menskracht gaat besteden in onze buurgemeente houdt immers het risico in dat dit ten koste gaat van de inspanningen in onze gemeente, en dus van onze (potentiële) inwoners! Terwijl er ook in Rijswijk nog honderden nieuwe sociale woningen moeten worden gebouwd, onder andere in RijswijkBuiten. Ik ben bang dat het door dit college gevoerde woningbouwbeleid Rijswijk Wonen in feite gedwongen heeft zijn heil elders te zoeken. Dit college, onder verantwoordelijkheid van wethouder Ronald van der Meij van Gemeentebelangen, wil namelijk het aantal sociale woningen in Rijswijk niet laten toenemen, ondanks de groeiende bevolking, de groeiende vraag en de forse toename van het aantal woningen! Namens onze fractie heb ik al keer op keer gevraagd om niet het aantal, maar het percentage sociale woningen gelijk te houden (ongeveer 33,5% van het totaal in Rijswijk). Dat wordt echter door het college en door geen enkele andere politieke partij in Rijswijk ondersteund! De Rijswijkse politiek laat de mensen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning in de kou staan. Starters en andere mensen met een laag inkomen krijgen dus hoe langer hoe minder kans op een voor hun betaalbare woning in Rijswijk! En de wachtlijsten worden alleen maar langer…….En dit speelt niet alleen in Rijswijk, maar in onze hele regio. Daarover schreef onderzoeksjournalist Henk de Kat het volgende artikel: http://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/82839/vinden-van-betaalbaar-huurhuis-wordt-nog-lastiger-

De inbreng van onze partij blijft dus keihard nodig in Rijswijk om de voor onze inwoners belangrijke beslissingen scherp te volgen en waar mogelijk bij te sturen. Daarvoor is en blijft een sterke lokale PvdA met goede, betrokken mensen nodig. Laten we hopen dat onze inwoners zich dat in maart 2018 ook bewust zijn!

Jos Bolte