Door op 29 juli 2014

“Overlast vliegen – gevaar voor volksgezondheid?”

De fractie van de PvdA heeft vandaag vragen gesteld aan het college van Rijswijk inzake overlast vliegen – gevaar voor volksgezondheid?


“Overlast vliegen – gevaar voor volksgezondheid?”

 

 

Aan het college van B&W van Rijswijk,

Het is gelukkig voor al die mensen die vakantie hebben de afgelopen dagen, heerlijk warm geweest.

Echter, voor de directe bewoners bij ondergrondse containers in de Caen van Necklaan en de Da Costalaan, is juist de warmte aanleiding tot overlast. De afgelopen weken lijkt er sprake te zijn van zeer veel vliegen, sommigen spreken van een vliegenplaag, die ook nadat AVALEX inmiddels de laadkleppen extra heeft gereinigd, nog steeds aanhoudt. Bewoners vinden vliegen nog steeds overal: op de kozijnen, ramen en deuren van woningen nabij de containers.
Het is ons bekend dat bewoners reeds zowel schriftelijk, mondeling als per Twitter ook bij u hebben geklaagd.

De Rijswijkse PvdA stelt u daarom graag de volgende artikel 43-vragen:

1. Is het college op de hoogte van de klachten over de vliegenoverlast in de Caen van Necklaan en de Da Costalaan?

2. Weet het college wat de oorzaak is van de vliegen?

3. Is er zoals wordt verondersteld door de inwoners en de media een relatie tussen de vliegen en de containers?

4. Kan het college maatregelen (laten) nemen om de overlast te laten stoppen?

5. Kan het college aangeven of er gevaar is voor de volksgezondheid, met name voor jonge kinderen?

6. Heeft het college naar aanleiding van de klachten in de Caen van Necklaan en de Da Costalaan, onderzocht (laten            onderzoeken) wat de stand van zaken is van de overige ondergrondse containers in Rijswijk?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie,

Yvonne Hagenaars                         Wil van Nunen