Door op 12 juni 2015

Nieuwe beleidslijnen op terrein van schuldhulpverlening in 2016

Het college van burgemeester en wethouders komt in 2016 met nieuwe beleidsregels op het terrein van schuldhulpverlening. Dat blijkt uit de beantwoording van de artikel 42 vragen aanleiding van berichten in diverse media dat ‘Gemeenten te weinig doen voor mensen met schulden’ aan onze fractie.

 

Hieronder treft u zowel de gestelde vragen als de beantwoording van het college aan.

Tienduizenden Nederlanders in financiële problemen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Gemeenten laten alleen mensen toe die aan strenge criteria voldoen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool Utrecht.
Staatssecretaris Klijnsma benadrukt dat gemeenten geen groepen mogen uitsluiten van schuldhulp, zonder ook naar de persoonlijke omstandigheden te kijken.
Hulpverleners bij onder meer jeugdzorg, verslavingszorg, GGZ en reclassering klagen dat hun cliënten nauwelijks toegang krijgen tot gemeentelijke schuldhulpverlening.
De PvdA-fractie vraagt zich af, welke criteria de gemeente Rijswijk hanteert bij de aanvragen van burgers voor schuldhulpverlening.

De PvdA gemeenteraadsfractie stelt daarom de volgende artikel 42-vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

  1. Bent u bekend met het bovengenoemde onderzoek van de Hogeschool Utrecht?
  2. Heeft de gemeente Rijswijk in 2014/2015 de criteria voor schuldhulpverlening aangescherpt?
  3. Veel gemeenten hanteren de ‘algemene uitsluitingsgronden’ waarbij mensen die in een echtscheiding zitten, een huurschuld hebben, een eigen woning bezitten of hun administratie niet op orde hebben, niet in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Hanteert onze gemeente deze uitsluitingsgronden ook?
  4. In hoeverre neemt u persoonlijke omstandigheden mee in de beoordeling van een aanvraag? Kunt u uw antwoord toelichten?
  5. Gemeenten krijgen in de decentralisatie van zorgtaken de ruimte om eigen sociaal beleid te formuleren. Kunnen we op het terrein van schuldhulpverlening van uw College binnenkort nieuwe beleidslijnen verwachten?

Namens de PvdA gemeenteraadsfractie
Wil van Nunen

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

  1. Ja
  2. Nee, de criteria zijn niet verder aangescherpt.
  3. Er gelden geen uitsluitingsgronden bij huurschuld, bezit van eigen woning en het niet op orde hebben van de administratie. Bij het laatstgenoemde wordt de schuldenaar wel geadviseerd om de administratie te ordenen. Mocht betrokkene dit zelf niet kunnen dan kan deze hierbij worden geholpen, bijvoorbeeld door middel van het buddyproject. Bij echtscheiding kan er nog geen officieel Schulddienstverlenings- traject worden gestart indien betrokkenen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, gelet op de hoofdelijke aansprakelijkheid. Een schuldenaar kan op dat moment wel terecht voor advies en voorlichting.
  4. Schulddienstverlening is maatwerk en om te komen tot het beoogde eindresultaat is de inzet van instrumenten per persoon verschillend en afhankelijk van de persoonlijkeomstandigheden.
  5. Ja, dit zal in 2016 gestalte krijgen.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,
Drs. A. de Baat

de burgemeester,
drs. M.J. Bezuijen