Door op 10 september 2015

Minima vanaf 2016 de dupe door hogere waterschapslasten!

Vorige week hebben de verantwoordelijk wethouders uit de regio (waaronder ook wethouder Lugthart) tijdens een overleg met het Hoogheemraadschap Delfland tevergeefs gevraagd om de kwijtscheldingsregeling voor minima niet af te schaffen.

Het Hoogheemraadschap kiest ervoor om vanaf 2016 ieder gezin enkele euro’s minder te laten betalen terwijl de inwoners die de financiële ondersteuning het hardst nodig hebben, zwaar worden gedupeerd.

De PvdA-fractie Rijswijk vindt dit een onbegrijpelijke beleidswijziging en een omgekeerde vorm van solidariteit. We hebben hier al eerder in de Raad vragen over gesteld. Afschaffing van deze regeling kan betekenen dat een gezin vanaf 2016 honderden euro’s meer moet betalen.

De fractie heeft in dinsdagavond mondeling een oproep gedaan aan andere Rijswijkse fracties om hun partijgenoten in het bestuur van het Hoogheemraadschap te overtuigen, dat afschaffing van deze regeling slecht is.

Fractievoorzitter Wil van Nunen: ‘Afschaffing van de regeling is zeer nadelig is voor mensen met een minimuminkomen. Bovendien haalt het ook het armoedebeleid in de verschillende gemeenten onderuit. Meer inwoners zullen niet direct maar indirect hierdoor een beroep op bijzondere bijstand doen.’

De PvdA zit in de oppositie in Delfland en zal, zoals het er nu naar uit ziet, waarschijnlijk als enige partij in de Verenigde Vergadering van Delfland op 17 november tegen stemmen.

Zie ook Groot Rijswijk van 10-09-2015

GR 20150910 Minima zijn weer de sigaar