Door Wil van Nunen op 18 december 2016

Meters maken op weg naar een verbonden Rijswijk

De PvdA-fractie heeft tijdens het begrotingsdebat op 8 november vooral aandacht gevraagd voor het omzetten van proefprojecten in echt beleid. Dat geldt dan voor het bevorderen van werkgelegenheid als voor eenzaamheidsbestrijding en ondersteuning van mantelzorgers.

Vluchtelingen in Rijswijk
Inmiddels zijn ongeveer 400 vluchtelingen in het AZC in Rijswijk gehuisvest. Er hebben zich meer vrijwilligers uit onze gemeente gemeld dan nodig zijn voor activiteiten. Dat geeft wel aan, dat er veel betrokken inwoners klaarstaan voor de vluchtelingen en iets willen doen! Voor ons is een goede start voor de 2-4 jarige vluchtelingkinderen die nog niet leerplichtig zijn, ontzettend belangrijk. Zij moeten snel de Nederlandse taal kunnen leren en zich goed kunnen ontwikkelen, zodat ze niet met een achterstand op school beginnen. Het College is in overleg om reguliere voorschoolse programma’s aan te bieden voor deze jonge kinderen. De fractie houdt het verdere verloop goed in de gaten.

Meer werkgelegenheid
Een beperkt aantal mensen heeft in een pilot bv. weer een betaalde baan gevonden. Dat is mooi, maar die kans zouden veel meer inwoners zonder betaald werk moeten krijgen, vindt de PvdA. Daar zijn nog veel meters in te maken. De fractie zal hierbij ook met eigen voorstellen komen. Inmiddels heb ik in een overleg, waar Tzorg ook aan tafel zat, (grote organisatie, die in Rijswijk WMO-taken uitvoert) gevraagd of zij meer mensen een kans willen geven om bij deze organisatie aan de slag te gaan. Daar reageerde de organisatie positief op. Nu gaat het erom, dat er een vervolgstap wordt gezet.

Eenzaamheidsbestrijding
Er zijn in eind 2015 bescheiden projecten gestart om eenzaamheid te bestrijden en om mantelzorgers te ondersteunen. De fractie vindt het tijd worden om door te pakken en deze projecten uit te breiden. Op dit moment is maar 10% van de mantelzorgers in beeld bij de gemeente. Dat percentage moet, ondanks al eerdere inspanningen van het College, flink omhoog en daar verwacht de PvdA actie op van het College. Het gevoel van eenzaamheid, er alleen voor staan, en het bieden van intensieve mantelzorg gaan vaak samen. De landelijke organisatie Mezzo bevestigt dit beeld ook. De fractie zal er in 2017 veel aandacht voor blijven vragen. De wethouder gaf op mijn vragen, in de beantwoording, toe dat eenzaamheidsprojecten in Rijswijk wel een nieuwe impuls kunnen gebruiken.

Armoedebestrijding
De diverse regelingen van de gemeente voor kinderen en gezinnen in armoede sluiten aan op een mooie traditie, die we al jaren hebben in Rijswijk. Ook hier moeten de diverse potjes geld wel tot een samenhangende aanpak leiden. De PvdA wil ook graag van het College weten of de regelingen ter bestrijding van armoede ook echt het effect hebben dat er minder armoede is in Rijswijk. Eind 2017 bespreken we graag in de Raad een update van de Armoedemonitor in onze gemeente.
Veel mensen in armoede bouwen ook grote schulden op. Het hebben van betaald werk is dan de beste weg uit deze armoede. Onze voorbereide motie om inwoners in de schuldhulpverlening zonder werk meer kansen te bieden op het vinden van een baan hebben we uiteindelijk niet ingediend. Via schriftelijke vragen hebben we bij het College wel om meer informatie gevraagd, zodat we daarna een vervolgactie kunnen overwegen.

Kortom: de tijd om pilots te draaien en ervaring op te doen in kleinschalige projecten is voorbij. Het College moet nu echt meters maken en laten zien dat haar beleid meer kansen voor een grote groep inwoners in Rijswijk. Zowel voor een jongere als 40-plusser op zoek naar betaald werk als voor onze ouderen met behoefte aan ondersteuning.
Voor een uitgebreide versie van onze inbreng verwijs ik u naar de website van PvdA Rijswijk.

Wil van Nunen

fractievoorzitter

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen