11 april 2017

Maatschappelijke organisaties en bedrijven tekenden armoedepact Rijswijk

Wethouders Björn Lugthart, Marloes Borsboom, en gemeenteraadslid Wil van Nunen waren donderdag 6 april 2017 aanwezig bij de bijeenkomst Moedige mensen. Tijdens deze bijeenkomst ondertekenden maatschappelijke organisaties en bedrijven het armoedepact. Deze organisaties vormen het netwerk financiële redzaamheid. Samen willen zij de armoede- en schuldenproblematiek aanpakken in Rijswijk. Het pact werd getekend bij de Rabobank Rijswijk.

Het Netwerk financiële redzaamheid bestaat uit organisaties die armoede in Rijswijk aanpakken. Tijdens een bijeenkomst op 6 april sloten zij het armoedepact en zijn diverse actiepunten geformuleerd. Zo komt er ondersteuning voor inwoners die onverwacht zonder geld zitten; is er een plan voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen om mee te doen op school en in het verenigingsleven. Een lespakket waarmee kinderen leren omgaan met geld is in ontwikkeling.

Krachten bundelen
Wethouder Sociale Zaken Björn Lugthart is trots. “Het verminderen van armoede is speerpunt. Er gebeurt al veel in Rijswijk, maar met dit armoedepact zijn we in staat krachtiger de armoede in Rijswijk aan te pakken. Het komt voort uit de kadernota Armoede die de gemeenteraad unaniem vaststelde.”

foto: Wim Mecksenaar

Wil van Nunen, raadslid van de PvdA: “In de Kadernota Armoedebeleid stond al vermeld, dat het College dit van plan was. Ik heb met een motie extra benadrukt dat het snel van de grond moest worden getild, met name ook gericht op kinderen in armoede. Daar is nu (vanaf januari 2017) immers extra geld voor vanuit Rijk naar gemeenten gegaan. Daarnaast vond en vind ik dat de gemeente echt een moment moest markeren om het Pact te starten. Daarna kan het Pact verder groeien met steeds meer partners erbij. Aansluiting van scholen en peuterspeelzalen zijn hierbij zo belangrijk, omdat zij alle kinderen dagelijks zien.”

Organisaties Het Netwerk financiële redzaamheid bestaat uit: Welzijn Rijswijk, Rijswijk Wonen, Vidomes, Rabobank Rijswijk, Stichting Trias, JSO, Humanitas, Stek, Sociaal Wijkteam Rijswijk, Stichting Leergeld Den Haag en gemeente Rijswijk.

 

Artikel overgenomen: Rijswijks Dagblad 7 april 2017
Hoofdfoto: Erwin Dijkgraaf
Foto’s en video: Wim Mecksenaar