Door Wil van Nunen op 16 juni 2017

Ik wil graag werken als elektromonteur………

‘Ik wil graag werken als elektromonteur maar niet meer de hele week naar school’.

Vorige maand had ik een bijzonder gesprek op het Rijswijks WerkCentrum. Daar is sinds vorig jaar een mooi traject opgezet voor jongeren die zonder diploma het MBO-onderwijs verlaten en tussen ‘wal en schip’ dreigen te vallen.

Ze worden zonder diploma niet aangenomen bij een werkgever, maar zijn ook niet meer gemotiveerd om naar school terug te gaan. Ze kunnen ook vaak niet meer terug naar school, hebben in veel gevallen geen uitkering en hangen wat doelloos thuis of op straat.

Een coach, die weet, waar deze jongeren uithangen, zoekt ze op in de wijk of het buurthuis. Ze worden bijna letterlijk van straat gehaald en worden weer aangesproken op wat ze met hun toekomst willen. Dan blijkt in veel gevallen dat er veel meer aan de hand in de persoonlijke sfeer.
Mooi dat Rijswijk en meer gemeenten in de regio in deze jongeren investeren. Ze zouden anders van het ene tijdelijke, ongeschoolde baantje naar het andere ‘hoppen’ zonder toekomstperspectief. Dat mogen we als samenleving ook niet laten gebeuren. Jongeren tussen de 18-27 jaar met een moeilijke school- en gezinsachtergrond moet je even stevig bij de hand nemen en vertrouwen geven, dat ze er weer bovenop kunnen komen.

Via een intensief individueel coachtraject worden de toekomstdromen in kaart gebracht, maar ook wat een jongere daar zelf ook voor moet doen en laten zien.
In groepsbijeenkomsten worden sollicitatie- en sociale vaardigheden getraind om bv. afspraken na te komen met een toekomstige werkgever in een leerwerkbedrijf. De jongere werkt maar volgt ook een aantal uren per week lessen in een apart traject op het ROC.
Ik vond het mooi om te horen hoe een coach en een accountmanager, die de contacten met bedrijven legt, om een jongere heen gaan staan en er steeds weer zijn om te stimuleren, maar daarnaast ook eigen inzet verwachten.

En de aanpak is succesvol. Al tenminste 15 jongeren zijn geplaatst bij een leerwerkbedrijf en volgen weer een opleiding om een vak te leren. Jongeren, die door allerlei omstandigheden niet in het strakke keurslijf van school en stages pasten, hebben nu weer plezier en zijn gemotiveerd.
Een coachgesprek met een 23-jarige, waar ik even bij mocht zijn, maakte me meteen duidelijk, dat niet iedereen op eigen kracht of het eigen netwerk iets van zijn of haar eigen toekomst kan maken. Sommige jongeren hebben net iets teveel tegenwind in hun korte leven meegemaakt. Een extra duwtje in de rug hebben ze dus keihard nodig. Het is een kwestie van sociaal fatsoen, dat we daar als samenleving extra middelen voor vrijmaken.

Tot 1 juli heeft bovengenoemd traject financiering, maar mijn fractie zal er in ieder geval voor pleiten, dat er voor coaching en accountmanagement op maat altijd ruimte moet zijn in de begroting Sociaal Domein. Juist voor die groepen, die best betrokken willen zijn bij de samenleving maar simpelweg niet (meer) zelfstandig de kansen kunnen pakken.

Wil van Nunen

Wil van Nunen

Wil van Nunen

‘Dromen en doen: een combinatie die me bevalt’ De bovenstaande uitspraak van Lodewijk Asscher op het PvdA-partijcongres in februari 2016 spreekt mij heel erg aan. In de afgelopen (bijna) acht jaar heb ik als raadslid en daarna fractievoorzitter (vanaf 2014) van de Rijswijkse PvdA altijd geprobeerd om sociaaldemocratische idealen en de realiteit met elkaar te

Meer over Wil van Nunen